Oprogramowanie e-Urząd 

Comarch e-Urząd to platforma, która umożliwia dostęp do e-usług każdego dnia tygodnia. Jest to narzędzie do realizacji zobowiązań ustawowych drogą elektroniczną. Funkcja zdalnej rezerwacji wizyty ułatwia dalszy kontakt z urzędnikiem przy użyciu aplikacji do wideokonferencji. Dzięki temu obsługa składanych dokumentów, zarówno po stronie klienta jak i urzędnika jest szybka i skuteczna. System umożliwia realizację płatności online. Dostępny jest również na urządzeniach mobilnych.

e-Urząd - zdalna obsługa obywateli

Wdrożenia systemu e-Urząd

Nasze rozwiązanie w ramach Platformy Comarch e-Urząd zostało z powodzeniem wdrożone w województwie mazowieckim. Regionalna platforma Wrota Mazowsza to pierwszy w Polsce projekt przeprowadzony na tak dużą skalę. Nasz system ułatwia codzienną pracę setek osób. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dostarczyliśmy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - Comarch EZD do ponad 250 Partnerów. Wypracowane standardy i model współpracy umożliwiają dostosowanie naszego rozwiązania również do potrzeb mniejszych jednostek.
Comarch EZD

Wspieramy urzędy w ich codziennej pracy oferując narzędzia do prowadzenia nowoczesnej administracji i efektywnego zarządzania. System elektronicznego obiegu dokumentów Comarch EZD znacząco przyspiesza realizację zadań oraz zapewnia przejrzystość procedur. Sprawne zarządzanie i prowadzenie całości obszaru finansowo-księgowego jednostki zapewnia zintegrowany system Comarch ERP Egeria.

Comarch EZD

Dla efektywnej promocji regionu oferujemy również aplikacje mobilne, które wspierają rozwój turystyki oraz aktywności obywatelskiej. Prowadzenie gospodarki przestrzennej wspiera system Comarch ERGO umożliwiając współpracę pomiędzy wydziałami gmin, powiatów i województwa oraz innych powiązanych jednostek, co ułatwia zarządzanie i dostęp do danych z rejestrów publicznych oraz wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych.

Comarch e-Urząd w chmurze
Zobacz webinarium poruszające temat przeniesienia usług do chmury z pomocą rozwiązania Comarch e-Urząd #PFRdlaMiast

Korzyści z wdrożenia oprogramowania e-Urząd

143 e-Usługi gotowe do wykorzystania

Funkcjonalności Platformy Comarch e-Urząd

Elementy platformy

Platforma Comarch e-Urząd oparta jest na architekturze zorientowanej na usługi, a rdzeń systemu wdrożony jest u każdego z Partnerów projektu. Szyna usług, która wspomaga całość rozwiązania integruje zasoby informatyczne urzędu do jednolitego modelu. Nasze rozwiązanie pozwala na udostępnianie różnych funkcjonalności systemów i aplikacji w postaci usług dostępnych w ramach organizacji. Modułowa budowa zapewnia elastyczność rozwiązania i pełne dopasowanie do istniejących potrzeb. Na ergonomię pracy mają wpływ wybrane funkcjonalności Platformy Comarch e-Urząd:
 • Portal e-Urząd

  Profil interesanta, lista złożonych dokumentów elektronicznych, bieżące statusy

 • Moduł Formularze Elektroniczne

  Wypełnianie, podpisywanie i przesyłanie formularzy on-line

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Komunikacja na linii Interesant-Urząd i Urząd-Urząd

 • Regionalny Katalog Usług Publicznych

  Informacje o usługach publicznych świadczonych przez podmioty

 • Regionalny Katalog Serwisów Publicznych

  Informacje o usługach publicznych udostępnianych przez Partnerów

 • System Płatności Elektronicznych

  Wnoszenie, obsługa oraz rozliczanie opłat drogą elektroniczną

 • Portal Informacyjny wraz z BIP

  Intuicyjny CMS do publikacji treści zgodnie z wymaganiami ustawowymi

 • System Dystrybucji Oprogramowania

  Zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami

 • Moduł E-learningowy i szkoleniowy

  Nauka i prowadzenie szkoleń drogą elektroniczną

 • Moduł Lokalne Centrum Certyfikacji

  Wydawanie certyfikatów dla urządzeń i systemów, bezpieczeństwo danych

 • Moduł Centralnego serwera usług

  Serwer usług katalogowych LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

 • Regionalna szyna danych ESB

  Komunikacja na poziomie wojewódzkim, integracja elementów systemu

 • Zintegrowany system klasy ERP

  Zarządzanie i administracja oraz obsługa finansowo-księgowa

 • Regionalne repozytorium procesów dedykowanych

  Przechowywanie sparametryzowanych wzorów procesów biznesowych

Dla Urzędnika

Nasze rozwiązanie to szereg ułatwień i funkcjonalności przydatnych w codziennej pracy w jednostce administracji publicznej. Z elementów Platformy Comarch e-Urząd wybraliśmy narzędzia, które szczególnie wspierają pracę Urzędnika:
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

  Obieg dokumentów i faktur, rejestr spraw, automatyzacja procesów

 • Moduł Ewidencji opłat i płatności

  Informacje o wpłatach, rejestrowanie należności, wiązanie wpłat i należności

 • Moduł Przestrzenna Lokalizacja Pism

  Rowiązanie pisma lub sprawy z lokalizacją przestrzenną

 • Procesy biznesowe z Repozytorium

  Procesy z Regionalnego Repozytorium procesów dedykowanych

 • Moduł Lokalnego serwera usług

  Serwer usług katalogowych LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

 • Moduł Lokalna szyna danych ESB

  Komunikacja i integracja systemu na poziomie lokalnym

 • Moduł rozpoznawania tekstu OCR

  Rozpoznawanie tekstu dokumentów obrazkowych, zamiana na tekst

 • Moduł zarządzania Agent SDO

  Zarządzanie systemami i aplikacjami, lokalne instalowanie oprogramowania

Aplikacje mobilne

 

W ramach rozwiązania Platformy Comarch e-Urząd oferujemy również możliwość wdrożenia aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne dostępnych dla mieszkańców i turystów. Aplikacje są dostosowane do potrzeb i określonych wymagań.

 

Mobilny system aktywności obywatelskiej:

 • Komunikaty dla mieszkańców o nagłych sytuacjach, utrudnieniach lub ważnych wydarzeniach (np. zarządzanie kryzysowe, komunikacja, wywóz śmieci)
 • Zgłaszanie zdarzeń w przestrzeni miejskiej (np. dziura w drodze, złamane drzewo)
 • Promocja inicjatyw własnych (np. zawody sportowe)
 • Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego lub udziału w konsultacjach społecznych
 • Sprawdzenie statusu realizacji sprawy urzędowej przez stronę internetową lub aplikację mobilną
 • Rezerwacja terminu wizyty w urzędzie oraz nawigacja wewnątrz budynku

 

Mobilna aplikacja e-Turysta:

 • Życie w regionie (wydarzenia, aktualności, promocje – wiadomości push, e-mail, sms)
 • Kalendarz imprez (integracja z kalendarzem w systemie)
 • Obsługa dużych wydarzeń – możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wydarzenie
 • Wirtualny asystent (kontekstowe podpowiedzi na spędzenie wolnego czasu powiązane z aktualną lokalizacją, preferencjami, porą dnia, pogodą)
 • Planer podróży – zaplanowanie zwiedzania według indywidualnych preferencji
 • Elementy rzeczywistości rozszerzonej oraz elementy grywalizacji (np. gry miejskie)
 • Baza wiedzy o ciekawych miejscach w okolicy
 • Program lojalnościowy

 

Etapy realizacji

Nie bylibyśmy w miejscu, w którym dziś jesteśmy, bez ścisłej współpracy z naszymi Klientami. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia wypracowaliśmy rozwiązania, którymi chcemy się dzielić. Naszą współpracę zaczynamy od poznania wymagań i aktualnej sytuacji. Kolejne etapy realizacji to:
 • 1. Inwentaryzacja stanu IT w jednostkach

  Przegląd stanu rozwiązań IT w jednostkach pozwoli nam dokładnie zdefiniować punkt startowy projektu i poznać wymagania.

 • 2. Stworzenie zespołu pilotażowego

  Zespół jest wyznacznikiem dla innych jednostek, zbierającym referencje i doświadczenia. Realizacja projektu na zasadach ścisłej współpracy.

 • 3. Pilotażowe uruchomienie systemu

  Pilotażowa eksploatacja pozwala wyciągnąć wnioski, które są istotne dla sprawnego uruchomienia systemu w pełnym wymiarze.

 • 4. Standaryzacja infrastruktury i procedur IT

  Jednolite standardy infrastruktury i procedur IT daje możliwość dostosowania na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

 • 5. Spotkania użytkowników systemu

  Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk użytkowania systemu pozwala jeszcze efektywniej korzystać i zarządzać wdrożonym rozwiązaniem.

 • 6. Nowoczesne i efektywne formy szkoleń

  Szkolenia na platformie e-learningowej, webinaria oraz szkolenia wideo to efektywna forma prowadzenia szkoleń z obsługi systemu.

 • 7. Automatyzacja zarządzania procesami IT

  Automatyzacja dystrybucji informacji oraz aktualizacji oprogramowania pozwala obniżyć koszty i zapewnia ciągłość funkcjonowania.

 • 8. System jest otwarty na integracje

  Możliwość integracji różnych systemów dziedzinowych IT z centralnym punktem -EZD oraz z innymi rozwiązaniami np. Platformą Comarch Smart City.

FAQ

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza