Comarch Campaign Management

 

 

 

Comarch Campaign Management został stworzony dla wszystkich organizacji, które prowadzą działania marketingowe za pośrednictwem kanałów online i offline oraz chcą usprawnić ten obszar działalności, a jednocześnie zwiększyć poziom kontroli, i co najważniejsze, skuteczność prowadzonych akcji.

 

 

Comarch Campaign Management to rozwiązanie umożliwiające szybkie i efektywne kosztowo projektowanie, uruchamianie i analizę kampanii marketingowych zorientowanych na klienta. System optymalizuje proces planowania kampanii, upraszcza zarządzanie, automatyzuje realizację i umożliwia analizę efektywności jej wyników. Rozwiązanie pomaga także koordynować i śledzić zadania pracowników zaangażowanych w przygotowanie kampanii.

Obsługa programów lojalnościowych

Cechy

Kluczowe funkcjonalności Comarch Campaign Management obejmują:

 • interaktywny kalendarz marketingowy
 • definiowanie etapów kampanii i zależności między nimi
 • automatyzacja działań marketingowych poprzez zdarzenia wyzwalające (triggery)
 • powiązanie etapów kampanii z promocjami lojalnościowymi
 • ustalanie priorytetów kampanii
 • definiowanie  przepływu kampanii z użyciem technologii drag-and-drop
 • kopiowanie kampanii
 • mechanizm akceptacji kampanii
 • planowanie kampanii tylko dla wybranych lokalizacji lub dla całej sieci
 • przypisywanie departamentów 
 • historia zmian dokonanych w kampanii
 • wbudowany spersonalizowany workflow w celu zautomatyzowania procesów wewnętrznych kampanii
 • intuicyjne narzędzie drag-and-drop do tworzenia workflow
 • gotowe szablony przepływów zadań
 • definiowanie różnych szablonów dla typów kampanii 
 • ustawianie warunków pomiędzy zadaniami

 • przypisywanie użytkowników do ról i zadań
 • lista i harmonogram wszystkich zadań
 • powiadomienia i przypomnienia
 • załączniki i komentarze
 • zarządzanie grupami użytkowników
 • dostęp do systemu dla zewnętrznych partnerów (agencji i dostawców) i zaangażowanie w przygotowanie kampanii
 • zaawansowane i precyzyjne targetowanie klientów na podstawie danych demograficznych, wcześniejszych zachowań klientów i historii kampanii
 • łatwy w obsłudze kreator segmentacji
 • automatyczne odświeżanie segmentów 
 • wiele opcji do tworzenia grupy docelowej: od podstaw, filtrowanie istniejących grup docelowych, dodawanie nowych warunków, importowanie gotowych segmentów
 • obliczanie wielkości grupy docelowej w czasie rzeczywistym
 • kompleksowy wgląd w historię interakcji z każdym klientem
 • elastyczny proces importu
 • tworzenie grup testowych
 • testy A / B w celu wyboru najlepszej wersji wiadomości
 • grupy kontrolne
 • weryfikacja wyglądu i zawartości wiadomości
 • możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami do podglądu wiadomości e-mail w wielu klientach pocztowych i przeprowadzenia testów antyspamowych
 • bezpośrednia komunikacja poprzez e-mail, SMS
 • mobile push & inbox messages 
 • edytor email Drag&Drop 
 • bloki treści dla szablonów email 
 • planowanie i publikacja postów na Facebooku
 • planowanie i publikacja tweetów w ramach kampanii
 • wsparcie dla dynamicznego generowania zawartości e-maili
 • ankiety publikowane na stronie internetowej
 • różne kanały w ramach jednej kampanii
 • rozwiązywanie konfliktów w komunikacji
 • obsługa wysyłki kuponów
 • tworzenie wiadomości cyklicznych
 • zarządzanie uprawnieniami klientów 
 • przypisywanie kosztów marketingowych do określonej kampanii
 • szczegółowy podział kosztów na kategorie
 • podsumowanie stałych i zmiennych kosztów
 • automatyczne obliczanie kosztów komunikacji
 • dzielenie wydatków pomiędzy centra kosztów
 • przypisywanie kosztów do sponsorów
 • porównanie planowanego budżetu i kosztów kampanii
 • Dynamic Dashboard – szybki dostęp do najważniejszych wskaźników dotyczących wszystkich kampanii
 • monitoring w czasie rzeczywistym odpowiedzi na wiadomości e-mail za pomocą wielu wskaźników
 • szablony dashboardów 
 • śledzenie otwartych e-maili i wskaźnika kliknięć
 • dostarczone i niedostarczone wiadomości SMS
 • monitoring aktywności indywidualnych klientów
 • podsumowanie testu A/B 
 • standardowe szablony raportów dla kluczowych elementów kampanii
 • różne formaty raportów
 • zaplanowanie, eksport, udostępnianie raportów w ramach całej firmy
 • rozbudowane możliwości analizy dostarczane przez rozwiązanie Comarch Business Intelligence

Korzyści Comarch Campaign Management

Korzyści

Rozwiązanie Comarch Campaign Management pomoże Ci zaplanować i przeprowadzić skuteczne kampanie marketingowe i przyniesie wiele korzyści, w tym:

 • uproszczone planowanie i jednolita współpraca całego zespołu marketingu
 • łatwa obsługa i zarządzanie nawet dużą liczbą wieloetapowych kampanii
 • szeroki zakres kanałów komunikacyjnych do budowania zaangażowania klienta
 • koordynacja zadań pracowników
 • zwiększone efekty kampanii reklamowych poprzez lepsze oferty dostosowane do potrzeb klienta
 • spersonalizowana komunikacja z klientami
 • pomiar efektywności kampanii w czasie rzeczywistym
 • możliwość monitorowania skuteczności wykorzystania wydatków marketingowych na kampanie
 • zwiększenie wydajności poprzez intuicyjne narzędzia graficzne oraz szablony
 • szerokie możliwości raportowania kampanii i ich dystrybucja do określonych użytkowników 

Zarządzanie kampaniami marketingowymi - Comarch Campaign Management

Campaign Management - zobacz jak zarządzać kampaniami marketingowymi

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz