Comarch Monitoring & Automation Platform: monitorowanie infrastruktury IT

Comarch Monitoring & Automation Platform jest narzędziem służącym do monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Aplikacja działa w oparciu o cztery filary: monitoring, machine learning, bazy danych i automatyzację. Dzięki tym filarom możliwe jest połączenie elementów biznesowych i strukturalnych w procesy w celu zapewnienia ciągłości monitorowania infrastruktury oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Prowadzony monitoring jest przejrzysty zarówno dla administratora systemu, jak i dla kadry zarządczej. Podstawowym celem stworzenia Comarch MAP było zapewnienie jednego, spójnego narzędzia do monitorowania rozległej infrastruktury klienta, wraz z możliwością modelowania procesów biznesowych i śledzenia zależności architektonicznych. Proces wykrywania i utrzymywania złożonej infrastruktury jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu modułu Discovery, a ujednolicony i spójny interfejs zapewnia wizualizację monitorowanej infrastruktury z zachowaniem logiki biznesowej.

Comarch MAP działa w oparciu o wieloplatformową aplikację analityczną umożliwiającą interaktywną wizualizację danych. Miejscem przechowywania informacji sprzętowych i programowych użytych w Comarch MAP jest baza danych CMDB – działająca jako hurtownia danych. Zastosowanie dedykowanej aplikacji zapewnia zbieranie metryk z szerokiej gamy urządzeń, systemów i aplikacji oraz w sposób elastyczny definiuje progi dla alertów, a przetrzymywanie danych w odrębnej bazie danych (big data) pozwala na wyznaczanie długofalowych trendów.

Jakie są kluczowe korzyści z wdrożenia systemu Comarch MAP?

Produkt powstał z myślą o klientach posiadających rozbudowaną infrastrukturę informatyczną obejmującą zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie. Dzięki naszemu rozwiązaniu staje się to możliwe. Comarch MAP skierowany jest do klientów ze wszystkich sektorów gospodarki, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 • Automatyzacja – proces wykrywania i utrzymania infrastruktury jest w pełni automatyczny, nie generuje dodatkowego nakładu czasu na zarządzanie.
 • Machine Learning – „moduł prewencyjny” wykorzystujący dane historyczne, w celu przewidywania możliwości wystąpienia zagrożeń dla systemu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest wykrycie potencjalnej awarii jeszcze przed jej wystąpieniem.
 • Modelowanie procesów – system umożliwia modelowanie procesów biznesowych, infrastrukturalnych, jak i mieszanych, dzięki czemu administratorzy łatwiej dostrzegą awarię oraz szybciej zlokalizują jej przyczynę.
 • Monitorowanie – za pomocą spójnego i ujednoliconego interfejsu możliwe jest monitorowanie infrastruktury zarówno z poziomu administratora, jak i zarządcy.
 • Scentralizowana kontrola –  wykorzystanie rozproszonej architektury systemu ułatwia utrzymanie i rozbudowę, a także zapewnia scentralizowaną kontrolę nad monitoringiem.
 • Wysoka dostępność (High availability) – rozwiązanie zapewnia wysoką dostępność (HA) na poziomie aplikacyjnym i przy wykorzystaniu wirtualizacji.
 • Jakość – za pomocą narzędzia CMDB system na bieżąco sprawdza aktualność utrzymywanej bazy danych wykazując niezgodności ze stanem faktycznym i pomaga w ich naprawie.

Funkcje oferowane przez Comarch MAP • Dostarczenie kompleksowego produktu zapewniającego scentralizowaną kontrolę nad monitorowaną infrastrukturą.
 • Zbieranie metryk z szerokiej gamy urządzeń, systemów i aplikacji.
 • Umożliwia wykrywanie problemów, ponieważ system generuje alerty przy wykorzystaniu rozbudowanego mechanizmu definicji.
 • Ujednolicony i spójny interfejs zapewniający wizualizację monitorowanej infrastruktury z zachowaniem logiki biznesowej
 • Zautomatyzowanie procesu wykrywania i utrzymania złożonej infrastruktury poprzez wykorzystanie rozbudowanego modułu Discovery.
 • Wykorzystanie rozproszonej architektury systemu ułatwiające utrzymanie oraz potencjalną rozbudowę.
 • Zastosowanie modułu Machine Learning, w celu predykcji zachowania monitorowanego systemu na podstawie danych historycznych.

Moduły aplikacji Comarch MAP

W Comarch, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, tworząc produkty dopasowane do potrzeb – tak też jest w przypadku Comarch MAP. Ze względu na wysoki poziom customizacji, narzędzie Comarch MAP oferuje wiele modułów dostosowanych do potrzeb klientów różnych sektorów gospodarki, w kraju i za granicą. Przykładowe moduły zastosowane w Comarch MAP dostosowane do klienta z sektora administracji publicznej:

 • Wirtualizatory 
 • Infrastuktura sieciowa 
 • Systemy operacyjne
 • Baz danych
 • Systemów biznesowych
 • Wyznaczanie trendów
 • Predykcja parametrów
 • Wykrywanie nowych elementów konfiguracji   
 • Monitorowanie zmian

Co wyróżnia Comarch MAP?

Zalety systemu do monitorowania Infrastruktury IT

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza