Comarch dostarcza dedykowane zasoby, które wspierają Twoich pracowników i będą ściśle z Tobą współpracować w codziennym zarządzaniu działalnością firmy.

Dedykowani i bardzo doświadczeni menedżerowie programów są w stanie zarządzać programem lojalnościowym i koordynować go poprzez wykonywanie zadań operacyjnych, zarządzanie aplikacjami, jak również poprzez udzielanie eksperckich wskazówek w celu przyszłych usprawnień i dalszego wzrostu. Wybierając usługi Comarch ograniczysz ryzyko zarządzania programem. Zakres usług świadczonych przez Comarch Managed Services obejmuje:

 • wsparcie w przygotowaniu programu lojalnościowego, organizację i wybór dostawców usług marketingowych oraz partnerów projektu
 • zarządzanie bieżącymi relacjami ze strategicznymi partnerami programu oraz podwykonawcami (produkcja i dostarczenie kart, wymiana punktów, zarządzanie kampaniami marketingowymi, usługi analityczne, usługi integracyjne i wsparcie techniczne)
 • początkową konfigurację oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania programem lojalnościowym
 • ciągłą administrację aplikacji stosowanych do realizacji programu
 • monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu oraz raportowanie działań
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im
 • wszelkie powiązane działania i kwestie dotyczące zarządzania ogólną komunikacją, tworzenia i wysyłanie ankiet marketingowych, a także konfiguracji i administrowania stroną internetową programu

Usługi

 • określenie zasad promocji lojalnościowych
 • definiowanie segmentów uczestników / grup docelowych
 • budowa katalogu nagród, w tym bonów, produktów, usług, reguł konwersji punktów
 • konfiguracja zasad kwalifikacji do grupy  klientów premium (programy statusowe) oraz benefitów im przysługujących
 • określenie zasad wygasania punktów oraz warunków transferu punktów
 • konfiguracja portalu programu
 • ustalenie nowych reguł przyznawania punktów  
 • testowanie opracowanych zasad i modyfikacja
 • opracowanie nowego katalogu nagród w oparciu o otrzymaną listę produktów (szczegóły nagród, plan cenowy, grafika) oraz administrowanie wszelkimi zmianami i aktualizacjami
 • modyfikacja parametrów istniejących hierarchii statusów uczestnictwa lub tworzenie nowych typów
 • zarządzanie użytkownikami systemu, tworzenie ról i profili
 • administrowanie/modyfikacja dynamicznej (wiadomości marketingowe, grafika) i statycznej treści (ogólne informacje, FAQ, T&C) na stronie internetowej programu
 • integracja nowych partnerów do programu
 • raportowanie rozliczeń między partnerami
 • obsługa relacji z partnerami strategicznymi
 • wybór potencjalnych usługodawców
 • zarządzanie pracami usługodawców i podwykonawców 
 • monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu
 • tworzenie raportów i treści układów szablonów
 • generowanie raportów ad hoc na podstawie danych dostępnych w systemie
 • wizualizacja danych
 • monitorowanie SLA

Korzyści

Korzyści

Usługi zarządzania programem świadczone przez Comarch pozwolą Ci na:

 • natychmiastowe wdrażanie pomysłów marketingowych
 • optymalizację kosztów operacyjnych programu dzięki wykorzystaniu doświadczonych specjalistów  i zasobów usług wspólnych
 • poprawę jakości organizacji i zarządzania programem
 • podniesienie poziomu usług w ramach programu zarówno wobec uczestników, jak i udziałowców
 • dostęp do zasobów niedostępnych w organizacji

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.