Loyalty Consulting

Nasze doświadczenie w tworzeniu programów lojalnościowych pozwoliło nam nabrać kompetencji, wiedzy o procesach, eksperckich umiejętności technicznych i analitycznych.

Możemy dzięki nim wspierać Cię na każdym etapie rozwoju i zarządzania Twoim programem lojalnościowym. Pomagamy naszym klientom budować kompletne, innowacyjne programy lub reorganizować istniejące. Opracowujemy programy, które pozwalają Ci na utrzymanie klientów, zwiększenie zysków i stworzenie silniejszych połączeń pomiędzy marką a Twoimi klientami i partnerami.

Traktujemy programy kompleksowo, jako projekty, w których sukces zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

 • zaangażowanie i motywacja klienta
 • wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii
 • unikatowa koncepcja Customer Value Proposition
 • zoptymalizowane, szczegółowo opisane procesy

Współpracując z Tobą, Comarch wprowadza swoje najlepsze praktyki, świeże spojrzenie i sprawdzone pomysły na budowę optymalnego modelu działania programu, organizacji procesów i zarządzania, dostosowane do firm niezależnie od rozmiarów biznesu i branży. 

Usługi

Comarch oferuje szeroką gamę usług doradczych w zakresie lojalności, w tym:

 • dogłębna ocena potrzeb i planowanie wizji 
 • określenie wymiernych celów i kluczowych wskaźników sukcesu
 • określenie wymagań biznesowych i marketingowych wszystkich partnerów i podmiotów zaangażowanych w projekt 
 • analiza Customer Value Proposition 
 • budowanie modelu finansowego w celu oceny wpływu programu na ROI 
 • analiza otoczenia konkurencyjnego oraz inicjatyw zarządzania klientem
 • badania dotyczące grup docelowych
 • model naliczania i redempcji lojalnościowej waluty
 • zestaw benefitów i zachęt programu
 • wybór kanałów komunikacji
 • procedury dotyczące metod rejestracji
 • określenie specyfiki promocji
 • opracowanie scenariuszy business case programu
 • kryteria pomiaru KPI programu
 • opracowanie modelu współpracy między operatorem programu a partnerami
 • modele finansowe dotyczące rozliczeń między partnerami programu
 • wybór zestawu nagród dostosowanych do grup docelowych
 • projekt kreatywny i produkcja katalogu
 • zalecenia dotyczące dodatkowych elementów Customer Value Proposition w celu zwiększenia częstotliwości użytkowania karty lojalnościowej 
 • wsparcie dla planowania komunikacji programu i budowy kampanii
 • koncepcja wykorzystania Customer Insight w ramach programu
 • definiowanie szablonów wiadomości dla różnych kanałów komunikacji
 • zalecenia w zakresie  optymalnej  komunikacji z klientami
 • angażowanie użytkowników poprzez kanały mobilne i społeczne
 • określenie organizacji programu
 • opracowanie szczegółowych procedur dotyczących rejestracji, zarządzania operacjami, reklamacji, obsługi klienta, procesu wydawania nagród itp.
 • porady prawne i podatkowe
 • tworzenie szczegółowych funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań systemów informatycznych, wspierających funkcjonowanie programu
 • projektowanie docelowej architektury rozwiązania IT i modelu integracji systemów
 • zalecenie dotyczące zapewnienia ochrony danych, kontroli dostępu i mechanizmów zapobiegania nadużyciom
 • symulacje wymaganej skalowalności systemu do zaspokojenia przewidywanych potrzeb przetwarzania danych

Korzyści

Korzyści

 • wyjątkowa koncepcja programu lojalnościowego z silnym uzasadnieniem biznesowym
 • odpowiednia wiedza biznesowa dotycząca konstrukcji Customer Value Proposition
 • skupienie koncepcji programu na zdolności generowania dodatkowych przychodów dla marki 
 • jasne określenie strategii programu ze szczegółowymi, wymiernymi celami i planami działania 
 • transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie projektowania i zarządzania programem 
 • koncepcja programu dostosowana do charakterystyki jego grupy docelowej
 • dobór efektywnych kanałów komunikacji do zaangażowania klientów na każdym etapie cyklu życia

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.