Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje społeczne – Krajowy System e-Fakturowania (KSeF)

Ministerstwo Finansów rozpoczęło pierwszą turę konsultacji w sprawie dwóch rozporządzeń mających na celu uregulowanie zasad korzystania z KSeF już od pierwszego dnia jego obowiązywania w całym kraju, czyli 1 lipca 2024 r.

Pierwsze rozporządzenie ma regulować kwestie faktur VAT RR jak również dostępu do systemu w trybie awaryjnym offline. Dodatkowo akt wykonawczy doprecyzuje wykorzystanie kodów QR do faktur z przedstawieniem różnych przypadków, a także wprowadzi więcej opcji uwierzytelniania dostępu do systemu.

Z kolei drugie rozporządzenie zaktualizuje już istniejące regulacje dotyczące wystawiania faktur, dostosowując je do specyfikacji KSeF. Rozporządzenie ma wprowadzić również przepisy dotyczące mechanizmów raportowania usług ciągłych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.