Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie KSeF od 2024 roku już jest!

15 marca 2023 roku opublikowano projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur (który ma wejść w życie w połowie 2024 roku). Projekt ten przynosi potwierdzenie publikowanych na początku roku zapowiedzi zmian. Co zatem się zmieni?

Wprowadzenie nowego projektu ustawy ma związek z przeprowadzonymi konsultacjami publicznymi. Zaowocowało to zmianami w ustawie, które zmierzają do możliwie największego usprawnienia funkcjonowania systemu KSeF.

Oto najważniejsze zmiany:

  • przesunięcie wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jako obowiązkowego na 1 lipca 2024 r.
  • możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF w przypadku awarii,
  • rezygnacja z objęcia obowiązkowym KSeF biletów kolejowych, lotniczych, płatności za autostrady oraz faktur B2C (czyli faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – będą one wystawiane poza KSeF),
  • odroczenie kar za niewystawianie faktur za pomocą KSeF do 1 stycznia 2025 r.,
  • likwidacja minimalnej wartości kary (1000 zł),
  • likwidacja not korygujących wystawianych w KSeF i poza KSeF – przez nabywców,
  • wprowadzenie e-faktur uproszczonych w KSeF od 1 stycznia 2025,
  • przesunięcie na 1 stycznia 2025 r. likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury,
  • wprowadzenie nowej funkcjonalności KSeF pozwalającej na weryfikację danych z e-faktury, używanej poza Krajowym System e-Faktur (Kod QR).

Projekt ten trafi teraz pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie zostanie przekierowany do prac parlamentarnych. Oczekuje się, że przepisy ostatecznie zostaną ustalone przed tegorocznymi wakacjami.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.