Według najnowszego raportu Gartnera „Hype cycle for consumer goods” jednym z najważniejszych trendów przez najbliższe lata będzie Supply Chain Big Data Analytics. Według Noha Tohamy, eksperta z firmy Gartner analiza Big Data usprawnia procesy w łańcuchu dostaw od zwykłej widoczności stanów magazynowych do zarządzania aktywami i ryzykiem. Badania pokazują, że w 2013r. aż 72% przedsiębiorstw nadal pracowało nad zdefiniowaniem własnego business case dla inwestycji w technologie wykorzystujące Big Data w łańcuchu dostaw.

Jakość danych przede wszystkim

Ważnym aspektem w analizie Big Data nie jest ilość lecz zakres gromadzonych danych. Aby uzyskać satysfakcjonujące efekty, konieczny jest właściwy dobór informacji, które będą podstawą naszych analiz Tak więc z głośnej nowinki i gromadzenia jak największej ilości danych przechodzimy w analizę uważnie dobranych i szczegółowo wyselekcjonowanych informacji. Niezwykle istotna w tym przypadku okazuje się ich kompletność i terminowość.

Comarch SFA Online Distribution to nowoczesna platforma raportująco-komunikacyjna, która jest wykorzystywana do współpracy producenta z siecią dystrybutorów. Platforma codziennie w sposób automatyczny raportuje dane o sprzedaży i stanach magazynowych, co pozwala na optymalizację zapasów i produkcji. Do systemu podpiętych jest obecnie w Polsce ponad 650 hurtowni spożywczych i chemicznych, które codziennie raportują dane o odsprzedaży i stanach magazynowych – to dziesiątki milionów przetworzonych dokumentów. Sam polski oddział Carlsberg to aż 350 lokalizacji, które zostały podłączone w zaledwie osiem miesięcy. Wiedza i doświadczenie Comarch zdobyte przez kilkanaście lat współpracy z licznymi dystrybutorami w zakresie dwustronnej a zarazem, co niezwykle istotne, bezpiecznej komunikacji B2B, daje pewność, że dane dostarczane w ramach platformy będą zawsze najwyższej jakości, co potwierdzają  klienci.

Z firmą Comarch w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów z siecią dystrybutorów współpracujemy już od blisko 10 lat. Kluczowym wyznacznikiem sukcesu projektu jest dla nas jakość i kompletność danych. System Comarch SFA Online Distribution spełnia powyższe wymagania między innymi dzięki stałemu monitoringowi przesyłanych przez dystrybutorów danych, działaniu w oparciu o dopracowane przez lata współpracy procedury i ścisłemu przestrzeganiu wymagającego poziomu SLA” – mówi Paweł Opoń Senior Service Delivery Specialist z Nivea.

Dane zebrane od dystrybutorów, przetworzone, uzupełnione i ujednolicone są następnie raportowane producentowi, jednak by w pełni wykorzystać ich potencjał konieczne jest odpowiednie narzędzie. Comarch stawia na kompleksowość swoich usług, więc wraz z platformą komunikacyjną do zbierania informacji z rynku dostarcza również platformę raportującą, która w zależności od potrzeb może prezentować dane w postaci predefiniowanych wskaźników KPI, tabel, wykresów lub intuicyjnych dashboardów. Do głębszej analizy użytkownik może wykorzystać kostki OLAP, a właściwie bazujące na nich narzędzie Fast-Grid uznane przez analityków Gartnera w raporcie „Vendor Panorama for Retail Execution and Monitoring in Consumer Goods, 2013 jako element wyróżniający nasz system na tle globalnych dostawców.

„Współpraca z firmą Comarch w zakresie systemu Online Distribution zapewniającego elektroniczną wymianę danych pomiędzy Dystrybutorami a Hortex pozwoliła nam na bardziej efektywne zarządzanie siecią sprzedaży dzięki stałemu dostępowi do aktualnych i szczegółowych danych odsprzedażowych. Po zwieńczonym sukcesem wdrożeniu rozwiązania obejmującego asortyment soków postanowiliśmy rozszerzyć zakres raportowanych danych o produkty mrożone. Dzięki doświadczeniu Comarch, poszerzenie zakresu raportowanych informacji o dane od kilkudziesięciu dystrybutorów nastąpiło w okresie krótszym niż początkowo zakładaliśmy. Obecnie rozwijamy projekt o nowoczesne narzędzie Fast-Grid 2 dostępne na platformie Online Sales Support pozwalające na przeprowadzanie jeszcze bardziej szczegółowych analiz w prosty, a zarazem przyjazny dla użytkownika sposób” – mówi Halina Pilich, Kierownik Działu Analiz w firmie Hortex Holding SA.

Wykresy, mapy, infografiki – czyli wizualizacja danych

Wracając do tematu Big Data, gromadzimy ogromne ilości informacji, jednak czy jesteśmy w stanie wydobyć z nich faktyczną wartość dodaną? Niezwykle pomocna okazuje się w tym przypadku wizualizacja. Dzięki niej możemy w łatwy oraz intuicyjny sposób zauważyć zależności, ocenić powiązania i wyciągnąć wnioski do dalszego działania, czego przeciętny użytkownik nie jest w stanie zrobić na podstawie surowej tabeli. Przedstawienie danych za pomocą przejrzystych wykresów czy podgląd wskaźników daje lepsze zrozumienie informacji oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Daje możliwość natychmiastowej  reakcji oraz pełną wiedzę o czynnikach rozwoju biznesu. Nowoczesne aplikacje wspierające sprzedaż to nie tylko prezentacja raportów za pomocą wykresów. To również dostosowane do potrzeb użytkownika dashboardy, dające dostęp do przejrzystych, łatwych do zrozumienia metryk skupiające wszystkie niezbędne do prawidłowego kierowania biznesem informacje w jednym miejscu. To również alerty, które automatycznie kierują uwagę użytkownika na zjawiska wykraczające poza przyjęte normy. Ponadto szczególnie w przypadku aplikacji sprzedażowych, gdzie istotne jest przedstawienie danych zróżnicowanych geograficznie bardzo pomocnym narzędziem jest prezentacja danych na mapach. Geomarketing pozwala przestrzennie zobrazować trendy i zjawiska dziejące się w całej sieci sprzedaży, nie ograniczając się tylko do jednego wymiaru, tak by być w stanie objąć całą głębię ogromnych zbiorów danych. Graficzna prezentacja jest w stanie komunikować skuteczniej, przenosząc więcej treści niż sam tekst. Nasi klienci to widzą i z chęcią sięgają po nowoczesne narzędzia im to zapewniające. Projekt wykorzystujący wizualizację został wdrożony między innymi dla  Mars Polska Sp. z o.o., gdzie w raportach dostępnych na platformie Comarch SFA Online Sales Support został odwzorowany własny podział Mars na regiony i area prezentujący sprzedaż w tym podziale na mapach cyfrowych.

Działaj kompleksowo

Mówiąc o kompleksowości nie należy zapominać również o wykorzystaniu raportów od dystrybutorów z danymi z systemów mobilnych czy narzędzi do zarządzania promocjami. Łącząc informacje z różnych źródeł jesteśmy w stanie dostarczyć pełny obraz tego co się dzieje w naszej sieci sprzedaży, a co za tym idzie dostarczyć jasnych wytycznych co do dalszych działań czy to dla terenowych sił sprzedaży czy tez działów marketingu.

Reasumując, dostęp poprzez platformę Online Distribution do wysokiej jakości, szczegółowych danych, poza możliwością zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi (błyskawiczny przepływ informacji, przejrzysty system wzajemnych rozliczeń), bardziej efektywnego rozliczania własnych przedstawicieli handlowych, analizy skuteczności centralnych i lokalnych akcji marketingowych czy prezentacji udziału sprzedaży dowolnie konfigurowalnych kategorii produktów na tle konkurencji daje możliwość łatwego wyciągania wniosków i przeprowadzania intuicyjnych analiz, aby móc natychmiast reagować na zmiany na rynku i zdobyć przewagę konkurencyjną. Powyższe aspekty powodują, że podczas wyboru przez kluczowych producentów narzędzia do raportowanie z tradycyjnego kanału sprzedaży decyzja pada na Comarch.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.