Termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur podtrzymany. Ustawa u prezydenta

Podczas posiedzenia Polskiego Sejmu, które odbyło się 28 lipca 2023 r., miało miejsce głosowanie nad stanowiskiem Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. 

13 lipca Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych odrzuciła propozycje zmian w ustawie o VAT wprowadzających obowiązek e-fakturowania KSeF B2B od lipca 2024 r. Argumentem za odrzuceniem był przede wszystkim brak pełnych konsultacji społecznych, wątpliwości związane z nieprecyzyjnym ujęciem kwestii nakładania kar za niewywiązywanie się z obowiązku korzystania z KSeF oraz potencjalnie niekonstytucyjne braki ustawowej regulacji samej struktury e-faktury. 

Poprawki wróciły zatem do niższej izby polskiego parlamentu - Sejmu. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, aby stać się prawem, ustawa musi najpierw zostać zatwierdzona przez obie izby. W wyniku głosowania Sejm uchylił odmowę uchwalenia ustawy przez Senat.  

Za sprawą odrzucenia senackiego sprzeciwu ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta, stąd 1 lipca 2024 pozostaje realną datą wprowadzenia obowiązku korzystania z KSEF. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy od dnia przedstawienia do podpisu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.