Comarch ECM udostępnił nową wersję systemu, w której poza nowymi funkcjonalnościami dostosowano wygląd systemu do nowej identyfikacji wizualnej firmy. System pozwala podnieść efektywność organizacji dzięki zautomatyzowanemu gromadzeniu materiałów z różnych źródeł, sprawnemu zarządzaniu dokumentacją, a także zarządzaniu procesami biznesowymi, takimi jak planowanie, kontrola stanu realizacji procesu czy raportowanie. 

Nowa identyfikacja zapewnia spójny odbiór marki Comarch i jej produktów i usług przez klientów oraz partnerów. Choć najczęściej mówi się o dostosowywaniu materiałów marketingowych do nowych wytycznych, to zespół Comarch ECM wdrożył nowe zasady identyfikacji firmy i strona wizualna aplikacji również przeszła metamorfozę.  

Wygląd aplikacji jest pochodną zasad opisanych w branding booku. W oczy rzuca się przede wszystkim zmieniona kolorystyka oraz użycie elementów wizualnych (np. ikon) znanych z innych materiałów Comarch.

 

Rysunek 1 Logowanie

 

Rysunek 2 Repo

 

Rysunek 3 Wyszukiwanie, zagnieżdżanie

 

Rysunek 4 Viewer

 

Oprócz zmiany wizualnej Comarch ECM postawił też na silny rozwój strony technicznej swojego rozwiązania.  W ramach zmian zunifikowano wyszukiwanie w części procesowej systemu i repozytorium dokumentów. Jeden silnik obsługuje oba obszary (oferując m.in. wyszukiwanie wielokryterialne, możliwość zagnieżdżania kryteriów wyszukiwania). W wyniku przebudowy części workflow użytkownicy mogą cieszyć się lepszą nawigacją, opcją dynamicznego nadawania uprawnień, a także podglądem i zarządzaniem zadaniami pracowników (zgodnie z hierarchią zależności zawodowych). Inne nowe funkcjonalności to między innymi nowa wieloformatowa przeglądarka dokumentów oraz wsparcie pracy w różnych strefach czasowych.  W systemie jest także teraz możliwość definiowania ról biznesowych.

Role biznesowe to narzędzie, dzięki któremu możliwe staje się lepsze zarządzanie zastępstwami. Zastępstwa za jedną osobę pełniącą kilka ról mogą być rozdzielane między różnych pracowników. W nowej wersji ECM można przypisać część zakresu obowiązków kompetentnej osobie, w zależności od roli którą pełni w organizacji i posiadanych kompetencji  – tłumaczy Anna Pers, Product Manager Comarch ECM.

W nowej wersji umożliwiono także między innymi tworzenie szablonów dokumentów bezpośrednio w MS Word – na podstawie szablonu generowany jest formularz do zebrania niezbędnych danych. W nowej wersji do pracy z systemem nie będzie konieczne również stałe połączenie komputera z Internetem, ponieważ klient Offline Archive, zapewni synchronizację dokumentów w chwili odzyskania połączenia, np. po powrocie do biura. 

 

Czytaj więcej o: 
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.