Kompletność i spójność danych o produktach. Korzyści (3/4)

Jednym z warunków sprawnego działania przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie danymi produktowymi.  Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie jednego centralnego katalogu, rozwiązania gwarantującego efektywne zarządzanie i utrzymanie spójności danych produktowych. Wdrożenie kompletnego rozwiązania do zarządzania danymi wymaga jednak przeprowadzenia szeregu zmian w działalności przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest zdefiniowanie celów, jakie projekt ma przynieść naszej firmie, jak również mierzenie określonych wskaźników KPI, które umożliwią ocenę wprowadzonych zmian w zakresie poprawy jakości danych w systemie, tj. pokażą czy jakość danych ulega poprawie.

Korzyści dla Dostawcy

Jak wynika z wielu przeprowadzonych badań, jednolity sposób wprowadzania danych oznacza niezależnie od sieci handlowej łatwiejszą aktualizację, lepsze uporządkowanie i spójność danych. Co ważne, centralny katalog produktów będąc jedynym punktem wprowadzania danych, gwarantuje różnym działom dostawcy możliwość edycji i podglądu wszystkich danych produktowych. W praktyce oznacza to, że wprowadzane dane są nieprzerwanie aktualne i tworzą bibliotekę zawierającą wysokiej jakości dane produktowe.

Pod względem biznesowym optymalizacja widoczna jest w wielu obszarach:

  • Sprzedaż: poprawa w ekspozycji produktów, pełna i aktualna informacja o produktach zamieszczonych na półkach
  • Koszty: redukcja błędów w zamówieniach, dostawach i fakturach wpływa na optymalizację kosztów operacyjnych
  • Produktywność: możliwość skupienia się na zwiększaniu popytu na produkt, rozwoju biznesu i szybkiego wprowadzania nowych produktów na rynek.

Warto nadmienić, że po wdrożeniu centralnego katalogu produktów producenci odnotowali kilkuprocentowe zmniejszenie braków magazynowych, jak również niższe koszty logistyczne. Wielu z nich wskazało również na efektywniejszą komunikację z kupcami oraz skrócenie czasu na rozwiązywanie sporów fakturowych.

Korzyści dla sieci handlowej

Sieci handlowe otrzymują szybki i łatwy dostęp do wysokiej jakości danych produktowych wszystkich swoich partnerów handlowych. Dzięki temu poszczególne oddziały w sieciach handlowych mają jeden centralny punkt dostępu do aktualizowanych na bieżąco danych produktów dostępnych na półkach sklepowych. Pod kątem biznesowym otrzymują zatem lepszą jakość informacji o produkcie - spójną niezależnie od kanału sprzedaży, co finalnie gwarantuje wzrost satysfakcji klientów końcowych. Oznacza to, że w całym łańcuchu, począwszy od zamówienia, a kończąc na sprzedaży sieć handlowa posiada dostęp do szczegółowego i kompletnego opisu produktów.

Master Data Management schemat

Z raportów Cap Gemini oraz niezależnych badań organizacji GS1 wynika, że operacyjnie znaczącej redukcji ulega czas poświęcony na obsługę procesów administracyjnych związanych z obsługą i przetwarzaniem danych produktowych: mniejsza ilość błędów skanowania, wprowadzania i aktualizacji danych oznacza z kolei oszczędność czasu i redukcję kosztów logistycznych. W efekcie poprawie ulega współpraca z dostawcami, wynikająca z wyeliminowania rozbieżności danych jak również z mniejszej liczby sporów spowodowanych nieścisłościami w danych produktowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.