Master Data Management

W firmach posiadających wiele systemów w różnych działach zachowanie przejrzystości i aktualności danych jest prawdziwym wyzwaniem

Comarch Master Data Management nasz certyfikowany katalog produktów Global Data Synchronization Network (GDSN), umożliwia użytkownikowi organizację procesu wymiany i utrzymania danych.

Jest to przykład kompleksowego rozwiązania do zarządzania danymi produktowymi oraz ich wymiany między partnerami z całego świata w ramach jednej platformy opartej na technologii chmury. Do jej funkcjonalności można zaliczyć między innymi: różnorodne metody wprowadzania danych, zgodność z GDSN, możliwość uzupełniania danych, a także zatwierdzania procesów (workflow) oraz integrację systemów.

Korzyści

 • kompleksowe zarządzanie danymi produktowymi w kanałach B2B i B2C
 • szybsze wprowadzenie produktu na rynek
 • wyeliminowanie braków produktów w magazynach
 • pełna i aktualna informacja na półkach – zadowolenie klientów
 • redukcja zwrotów zakupionych produktów
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności danych
 • ujednolicenie procesów zarządzania danymi dzięki jasno zdefiniowanym regułom 
 • centralne repozytorium ułatwiające zarządzanie i wyszukiwanie danych
 • przyśpieszenie wprowadzania informacji w bazach danych przez automatyzację procesu zatwierdzania

Korzyści

Funkcjonalności

 1. 01 ZARZĄDZANIE DANYMI PRODUKTOWYMI
 2. Utrzymywanie centralnego katalogu produktów dostępnego dla wszystkich użytkowników. Bezpieczny i szybki przesył danych oraz integracja z platformą EDI zapewnia sprawny dostęp do wysokiej jakości danych.
 3. 02 PARAMETRY
 4. Dobór atrybutów dostosowany do wymagań klientów. Dostęp do listy setek atrybutów spełniających standardy rynkowe i regulacyjne. Podział na atrybuty ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników (np. składniki) oraz dedykowane (np. ceny) – widoczne tylko dla wybranych klientów.
 5. 03 WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW / SUBSKRYPCJE
 6. Wyszukiwanie produktów znajdujących się w katalogu przez wszystkich użytkowników (wyłącznie dla ogólnych parametrów). Mechanizm subskrypcji zapewnia automatyczne powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych produktów lub nowych wersji z wybranej kategorii produktowej lub przez danego dostawcę lub od danego dostawcy.
 7. 04 WPROWADZANIE DANYCH
 8. Różne sposoby wprowadzania danych (m.in. portal WWW, wczytywanie z pliku, plik EDI) dostosowane do możliwości i preferencji przedsiebiorstwa. Opcja wykorzystania dotychczas wprowadzonych atrybutów dla podobnych produktów oraz dodawania plików multimedialnych (np. zdjęć).
 9. 05 WERSJONOWANIE
 10. Tworzenie różnych wersji danego produktu, obowiązujących we wskazanym okresie. Pozwala na wprowadzanie planowanych zmian oraz na podgląd do historycznych wersji.
 11. 06 UZUPEŁNIANIE DANYCH
 12. Kupujący uzupełnia dane wewnętrzne w celu optymalizacji ich wykorzystania w wewnętrznych systemach (np. wewnętrzne kody produktów).
 13. 07 AUTORYZACJA / WORKFLOW
 14. Zatwierdzanie danych przez kupujących według dedykowanych ścieżek. Możliwość udzielania pozwoleń na dokonywanie autoryzacji określonych parametrów poszczególnym działom (np. zakupy, logistyka, księgowość).
 15. 08 KOMUNIKACJA Z PARTNEREM
 16. Szybka i prosta komunikacja z partnerem biznesowym w celu weryfikacji danego parametru lub jego niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami.

ZARZĄDZANIE DANYMI PRODUKTOWYMI

Utrzymywanie centralnego katalogu produktów dostępnego dla wszystkich użytkowników. Bezpieczny i szybki przesył danych oraz integracja z platformą EDI zapewnia sprawny dostęp do wysokiej jakości danych.

PARAMETRY

Dobór atrybutów dostosowany do wymagań klientów. Dostęp do listy setek atrybutów spełniających standardy rynkowe i regulacyjne. Podział na atrybuty ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników (np. składniki) oraz dedykowane (np. ceny) – widoczne tylko dla wybranych klientów.

WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW / SUBSKRYPCJE

Wyszukiwanie produktów znajdujących się w katalogu przez wszystkich użytkowników (wyłącznie dla ogólnych parametrów). Mechanizm subskrypcji zapewnia automatyczne powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych produktów lub nowych wersji z wybranej kategorii produktowej lub przez danego dostawcę lub od danego dostawcy.

WPROWADZANIE DANYCH

Różne sposoby wprowadzania danych (m.in. portal WWW, wczytywanie z pliku, plik EDI) dostosowane do możliwości i preferencji przedsiebiorstwa. Opcja wykorzystania dotychczas wprowadzonych atrybutów dla podobnych produktów oraz dodawania plików multimedialnych (np. zdjęć).

WERSJONOWANIE

Tworzenie różnych wersji danego produktu, obowiązujących we wskazanym okresie. Pozwala na wprowadzanie planowanych zmian oraz na podgląd do historycznych wersji.

UZUPEŁNIANIE DANYCH

Kupujący uzupełnia dane wewnętrzne w celu optymalizacji ich wykorzystania w wewnętrznych systemach (np. wewnętrzne kody produktów).

AUTORYZACJA / WORKFLOW

Zatwierdzanie danych przez kupujących według dedykowanych ścieżek. Możliwość udzielania pozwoleń na dokonywanie autoryzacji określonych parametrów poszczególnym działom (np. zakupy, logistyka, księgowość).

KOMUNIKACJA Z PARTNEREM

Szybka i prosta komunikacja z partnerem biznesowym w celu weryfikacji danego parametru lub jego niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami.

Global Data Synchronization Network (GDSN) Data Pool

Comarch Master Data Management to certyfikowany katalog produktów gwarantujący użytkownikowi bezpieczną synchronizację danych z partnerami na całym świecie, zgodnie ze standardami GS1. Katalog GDSN umożliwia udostępnianie bieżących danych wszystkim partnerom jednocześnie. Skutkuje to pewnością, że dzięki rozwiązaniu opartemu na technologii chmury, w przypadku gdy jeden z dostawców zaktualizuje swoją bazę danych, to baza danych pozostałych organizacji zostanie zaktualizowana w tym samym czasie. Każdy użytkownik katalogu ma dostęp do tych samych, zaktualizowanych danych. Ta automatyczna wymiana pomaga spełniać oczekiwania współczesnych konsumentów.

Zarządzanie danymi produktowymi

Comarch Product Information Management to rozwiązanie w chmurze pozwalające producentom i dystrybutorom na zarządzanie danymi produktowymi w jednym miejscu. Intuicyjny interfejs umożliwia szybkie i łatwe dodawanie nowych oraz aktualizację już istniejących produktów. Dodawanie nowych produktów w oparciu o już istniejące, dedykowane atrybuty dla danego partnera handlowego, dodawanie multimediów czy powiadomienia to tylko niektóre funkcjonalności gwarantujące łatwe utrzymanie aktualnych danych o produktach. Dodatkowo wprowadzone walidacje dla poszczególnych atrybutów gwarantują ich wysoką jakość.

Zarządzanie informacjami o partnerach biznesowych

Comarch Master Data Management to rozwiązanie, które umożliwia aktualizację danych partnerów biznesowych. Kluczem do efektywnej współpracy pomiędzy siecią handlową, a dostawcą jest moment wprowadzenia danych do systemu i dalsze działania na nich. System Comarch Master Data Management posiada funkcje powiadomień, które informują o zmianach danych oraz funkcję przypomnienia, która gwarantuje, że dostawcy wprowadzą wymagane dane w określonym czasie. Zaktualizowane i potwierdzone dane są automatycznie dodawane do systemu.

Wymiana danych

Wprowadzanie danych za pomocą różnych metod (np. portal WWW, wczytywanie z pliku, dokumenty EDI) dostosowanych do wymagań i preferencji przedsiębiorstwa. W zależności od ustaleń stron, dane mogą być wymieniane bezpośrednio i za pomocą katalogu GDSN lub innych międzynarodowych standardów, certyfikowanych katalogów produktu. Comarch zapewnia szyfrowaną transmisję danych z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacyjnych (np. SFTP, AS2, FTP/VPN and WebService).

System gwarantuje translację formatu dokumentu do formatu wymaganego przez klienta i jego partnerów (np. XML, EDIFACT). Użytkownicy mają też stały dostęp do systemu, dzięki czemu na bieżąco mogą sprawdzić aktualny status procesowanych dokumentów i podjąć szybką reakcję w przypadku pojawienia się błędów w dokumentach.

Dowiedz się więcej

Uzupełnianie danych

Rozwiązanie Comarch Data Enrichment posiada funkcjonalność edycji i uzupełniania danych po stronie odbiorcy. Dane otrzymane od dostawcy mogą nie zawierać informacji wymaganych przez system wewnętrzny (np. wewnętrzny kod produktu). Aby usprawnić proces uzupełniania danych produktów, system wysyła powiadomienie do określonych działów w firmie o konieczności dodania odpowiednich atrybutów przed przesłaniem danych do wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa.

Autoryzacja / Workflow

Proces walidacji danych jest inny w każdym przedsiębiorstwie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, oferujemy elastyczne dostosowanie procesu weryfikacji i akceptacji danych przystosowane do indywidualnych potrzeb. Proces może przebiegać równolegle w kilku działach lub w ustalonej kolejności oraz być określony na podstawie zdefiniowanego zestawu atrybutów.

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci

  Wszystkie Case Studies

  Powiązane treści

  Ulotka: Comarch Master Data Management

  Zbuduj skuteczną strategię e-fakturowania z pomocą Comarch i AIIM

  Ulotka: Comarch AP/AR Automation

  White Paper: EDI czy B2B Commerce: Technologie komplementarne czy substytuty?

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.