Krajowy System e-Faktur (KSeF) zatwierdzony przez Sejm

W dniu 16 maja 2023 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą KSeF. Ustawa ta wprowadza głównie drobne zmiany zaproponowane przez Komisję Finansów Publicznych w stosunku do poprzedniej wersji ustawy wypracowanej przez środowisko specjalistów i przedsiębiorców. Doprecyzowania wymagała procedura postępowania w zakresie dostarczania faktur odbiorcom w przypadku awarii systemu. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury poza KSeF. 20 czerwca 2023 roku ustawę przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu w celu dalszego procedowania.

Poza tymi niewielkimi uszczegółowieniami, główne założenia ustawy o KSeF pozostają niezmienione, tj.:

  • Data rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania jest przesunięta z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
  • Wydłużenie terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych z VAT (podmiotowo i przedmiotowo) o kolejne 6 miesięcy. KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.,
  • Faktury wystawiane na rzecz konsumentów nie będą objęte KSeF,
  • Faktury z kasy rejestrującej będą mogą być wydawane w ich aktualnie obowiązującej formie do 31 grudnia 2024 r.,
  • Paragon fiskalny z NIP będzie traktowany jako faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.,
  • Bilety uznawane za faktury (m.in bilety za przejazdy autostradami) będą wyłączone z KSeF,
  • W przypadku awarii systemu po stronie podatnika będzie możliwość wystawienia faktury poza KSeF (tryb offline) i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline,
  • Liberalizacja kar oraz ich zastosowanie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2025 r.,
  • Likwidacja not korygujących w ramach KSeF i poza KSeF,
  • Faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS będą wyłączone z obowiązku stosowania KSeF.

Ponadto Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 1 września 2023 roku nową wersję struktury logicznej FA(2), która została zaktualizowana w oparciu o postulaty przedstawione w ramach publicznych konsultacji z organizacjami przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów czy z sektorem IT.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej FA(2) wraz z dokumentacją zostanie udostępnione w lipcu 2023 r. Z kolei środowisko produkcyjne będzie dostępne 1 września 2023 r.

Warto przypomnieć, ze polscy przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z KSeF dobrowolnie już od 1 stycznia 2022 roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.