Przesunięcie wprowadzenia obowiązku Krajowego Systemu e-Faktur

Podczas briefingu prasowego w dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów ogłosił przesunięcie terminu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Początkowo ogólnokrajowy obowiązek miał wejść w życie 1 lipca 2024 roku. 

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to krajowy system wprowadzony ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem systemu jest umożliwienie wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w sposób scentralizowany. Został wprowadzony jako rozwiązanie fakultatywne 1 stycznia 2022 r.

Krajowy System e-Faktur skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, tj. firm będących podatnikami VAT, firm zwolnionych z VAT oraz firm podlegających specjalnemu rozporządzeniu UE "One-stop shop" (OSS) w Polsce i posiadających polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Comarch jako operator elektronicznej wymiany dokumentów (w tym e-faktur) na bieżąco monitoruje zmiany legislacyjne w polskim prawie. Jesteśmy bardzo zaangażowani w pilotażowy projekt KSeF, a nasi specjaliści są obecni na spotkaniach, podczas których omawiane są szczegóły techniczne systemu, specyfikacja strukturalna faktur oraz dokumentacja API. Będziemy bacznie obserwować wszelkie wydarzenia związane z przyszłymi ogłoszeniami terminów.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.