O firmie

Spółka akcyjna FRoSTA jest niemiecką firmą z sektora małych i średnich przedstębiorstw należącą do grona największych producentów i dystrybutorów żywności mrożonej w Europie. Do głównych obszarów prowadzonej działalności zalicza się przede wszystkim produkcję wyrobów rybnych, warzyw i dań gotowych. Mając ok. 25 % udział w rynku FRoSTA jest liderem rynku mrożonych dań gotowych w Niemczech.

Sytuacja początkowa

Przed wdrożeniem portalu dostawców Comarch Web-EDI FRoSTA nie korzystała z oprogramowania do elektronicznej wymiany dokumentów z mniejszymi dostawcami towarów i usług. Dotychczas zamówienia składane były zarówno drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i w formie papierowej, przy czym ciągła zmiana kanału komunikacji miała negatywny wpływ na przebieg procesów zamówieniowych.

Kolejną bolączką był fakt, iż faktury przychodzące musiały przejść proces weryfikacji, co było zadaniem dość pracochłonnym. Oprócz tego, dokumenty przychodzące w formacie PDF bądź faktury w formie papierowej musiały najpierw zostać poddane procesowi OCR (Optical Character Recognition) służącemu do rozpoznawania treści.

Cele

W obliczu tej sytuacji FRoSTA postawiła sobie za cel ujednolicone podłączenie wszystkich dostawców do systemu elektronicznej wymiany dokumentów, tak aby konsekwentnie wyeliminować problemy wynikające z ciągłej zmiany kanału komunikacji, a cały proces wymiany dokumentów w celu realizacji procesów biznesowych uczynić bezpieczniejszym, efektywniejszym i szybszym.

Dzięki przesyłowi drogą elektroniczną (EDI) danych fakturowych, jak również powiązanych z nimi obrazów (dokumenty w formacie PDF), firma chciała znacząco ułatwić i usprawnić proces elektronicznej obsługi faktur.

Projekt

Po szczegółowym omówieniu specyficznych wymagań firmy FRoSTA stawianych rozwiązaniom Comarch Web-EDI i Comarch B2B Network, zostały one  dokumentowane w formie specyfikacji funkcjonalnej. Na podstawie tego dokumentu oraz w ścisłej współpracy z FRoSTA nastąpiła trwająca niecałe 6 miesięcy realizacja projektu.

Rozwiązania

Zamówienia składane przez FRoSTA przesyłane są za pomocą kanału komunikacyjnego do aplikacji Comarch Clearing Center. W zależności od tego, do jakiego dostawcy dane zamówienie jest adresowane, system udostępnia je poprzez aplikację webową Comarch Web-EDI, bądź za pomocą bezpośredniej integracji EDI. Przesył faktur przychodzących do FRoSTA również odbywa się za pomocą odpowiedniego kanału komunikacyjnego. Poza rekordem w ramach danej faktury VAT przesyłany jest też plik w formacie PDF umożliwiający firmie FRoSTA dalsze przetwarzanie faktur przychodzących. Tym samym rozwiązania Comarch Web-EDI i Comarch B2B Network idealnie wkomponowują się w zachodzące w firmie FRoSTA AG procesy biznesowe.

Korzyści dla klienta

Umieszczone w Centrum Danych Comarch systemy Comarch Web-EDI i Comarch B2B Network dostępne są w modelu SaaS (Software as a Service). W modelu tym oprogramowanie przechowywane jest na serwerach dostawcy i udostępniane klientowi w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu rozwiązaniu firma FRoSTA nie musiała ponieść kosztów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania. Rozwiązania Comarch Web-EDI i Comarch B2B Network umożliwiają firmie FRoSTA elektroniczną wymianę zamówień i faktur z dostawcami nawet w sytuacji, gdy dostawcy ci nie posiadają odpowiedniego zaplecza do komunikacji elektronicznej. Bezpośrednia integracja z istniejącymi schematami przetwarzania faktur przychodzących umożliwia firmie FRoSTA redukcję kosztów obsługi procesu, jak i skraca czas jego trwania.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch B2B Network

Rozwiązanie zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego.

 • "Korzystając z Comarch B2B Network, uzyskaliśmy elastyczny i szybki dostęp do systemu umożliwiającego optymalne podłączenie dostawców i optymalizację naszego łańcucha dostaw. Przede wszystkim mniejsi dostawcy otrzymali za pośrednictwem portalu dostawców możliwość dokonywania bezpieczniej i sprawnej wymiany wszelkich dokumentów. Wszyscy partnerzy czerpią korzyści z ogromnego wzrostu elastyczności i bezpieczeństwa."

  Robert Blasing
  Kierownik działu IT

  Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

  * Informacje wymagane

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.