Red Bull z rozwiązaniem Comarch Online Distribution

Red Bull Spółka z o.o.

Red Bull jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży napojów energetycznych. Obecnie każdego roku w ponad 170 krajach sprzedaje się około 6 miliardów puszek Red Bulla. 

W 2012 roku Red Bull nawiązał współpracę z COMARCH S.A.. Celem wspólnych działań było uruchomienie kompleksowego systemu Comarch B2B Network Online Distribution i Online Sales Support. Zintegrowany system będzie umożliwiał regularne raportowanie informacji o stanach magazynowych i odsprzedaży do klientów detalicznych z zewnętrznej sieci dystrybutorów Red Bull. Wdrożeniem systemu objęto ponad 160 lokalizacji (magazyny) i ponad 50 dystrybutorów.

Sytuacja przed wdrożeniem systemów Comarch

Red Bull stale dąży do optymalizacji wyników zarówno własnych jak i swoich partnerów biznesowych. Aby wspomóc funkcjonowanie całej sieci sprzedaży i budowania przewagi konkurencyjnej, niezbędny jest bieżący dostęp do aktualnych danych na temat stanów magazynowych dystrybutorów oraz odsprzedaży własnych produktów na rynku detalicznym.

Dotychczas Red Bull korzystał z autorskiego systemu klasy SFA, który wspierał prace przedstawicieli handlowych oraz pozwalał zarządzać ich działaniami. Dane odsprzedażowe były oparte na deklaracjach przedstawicieli, a co za tym idzie, były ograniczone do zakupów (sell-in). Tu producent napotykał utrudnienie związane z brakiem możliwości realizacji wszystkich zamówień złożonych w systemie, spowodowane brakiem dostępności części wybranych pozycji asortymentowych na stanach dystrybutorów.

Red Bull postanowił więc usprawnić dotychczasowe kanały kontaktu (telefon, fax, e-mail) ze swoimi dystrybutorami, aby mieć stały dostęp do zawsze aktualnych danych, dzięki którym będzie mógł lepiej analizować potrzeby i potencjały swoich partnerów oraz szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany. Pojawiła się również potrzeba integracji z zewnętrznymi systemami dystrybutorów w celu zapewnienia przedstawicielom dostępu do aktualnych stocków i zminimalizowania ilości  niezrealizowanych zamówień.

Rozwiązanie

Red Bull, stając przed powyższym wyzwaniem, poradził sobie z nim za pomocą rozwiązania oferowanego przez Comarch. Wdrożył system Comarch Online Distribution który jest optymalnym, skalowanym do biznesowych potrzeb producenta rozwiązaniem, umożliwiającym zintegrowanie wszystkich systemów transakcyjnych dystrybutorów w jedną centralną platformę raportującą. Poprzez komunikację oraz raportowanie za pomocą Comarch Online Sales Support, system Comarch Online Sales Support, system Online Distribution umożliwia kompleksową obsługę wszelkich procesów zachodzących w dziale sprzedaży danego przedsiębiorstwa. 

W ramach usługi Comarch Online Distribution realizowane są m.in.:

 • centralna platforma do wymiany dokumentów elektronicznych
 • ujednolicenie kodów produktów oraz kontrahentów pomiędzy systemami sap red bull i dystrybutorów
 • zdalne zarządzanie danymi raportowanymi z systemów  finansowo-księgowych dystrybutorów
 • weryfikacja jakościowa danych raportowanych przez dystrybutorów
 • centralny support techniczny oraz dedykowane call center
 • integracja z systemami transakcyjnymi dystrybutorów
 • integracja z centralnym systemem sap red bull w austrii i zasilanie tego systemu przetworzonymi danymi z tradycyjnego kanału sprzedaży w polsce
 • integracja z systemem sfa red bull

Sytuacja po wdrożeniu

Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu Comarch Online Distribution i Comarch Online Sales Support w Red Bull było rozpoczęcie automatycznego i regularnego raportowania ważnych z punktu widzenia Red Bull informacji rynkowych.

Celem projektu jest przed wszystkim uzyskanie dostępu do danych odsprzedażowych oraz stanów magazynowych produktów Red Bull po stronie dystrybutorów objętych projektem. Dzięki pozyskaniu takich informacji oraz jej integracji z system SFA Red Bull, terenowi reprezentanci handlowi Red Bull mogą generować zamówienia bez obaw o to, że ich zamówienie nie zostanie zrealizowane. Dzięki wdrożeniu Comarch Online Sales Support raportowanie odbywa się automatycznie, dzięki czemu Red Bull ma dostęp do bieżących informacji rynkowych ad-hoc. 

Wykorzystane we wdrożeniu procesy matchowania i deduplikacji danych produktów oraz kontrahentów pozwoliły na całkowite wyeliminowanie problemów związanych ze zróżnicowaną nomenklaturą po stronie Red Bull i dystrybutorów. Bazując na aktualnych raportach stanów magazynowych dystrybutorów, Red Bull ma możliwość efektywnego zarządzania procesami logistycznymi, produkcyjnymi oraz gospodarką magazynową. 

Wdrożone rozwiązanie

Comarch Online Distribution
Aplikacja webowa automatycznie raportująca dane o odsprzedaży i stanach magazynowych.
 • "Od pewnego czasu poszukiwaliśmy na rynku narzędzi umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej - pozwalających na zdobycie informacji, przekładających się na zwiększenie efektywności działania dla Red Bull, jak i dla naszych partnerów handlowych. Wybór docelowego rozwiązania
  informatycznego gwarantującego dostarczenie informacji o odsprzedaży dystrybutorów do detalu oraz o bieżących stanach magazynowych poprzedziliśmy gruntowną analizą naszych potrzeb skonfrontowanych z technicznymi możliwościami rynku. Wybrane rozwiązanie ma zwiększyć wyniki osiągane przez Red Bull i naszych partnerów handlowych."

  Wojciech Kosmalweski
  Dyrektor Sprzedaży Red Bull Spółka z o.o.

  Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

  * Informacje wymagane

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.