Konsultacje KSeF – nowe zalecenia Ministerstwa Finansów

W lutym 2024 Ministerstwo Finansów RP zorganizowało serię spotkań w celu omówienia kwestii związanych z planowanym wprowadzeniem obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Fakturowania (KSeF). Głównym celem konsultacji było zebranie informacji zwrotnych od interesariuszy w celu zapewnienia sprawnego wdrożenia obowiązku fakturowania elektronicznego w Polsce

Konsultacje trwały 2 tygodnie, odbywały się w formule hybrydowej - część uczestników została zaproszona do siedziby Ministerstwa Finansów w Warszawie, pozostali mogli brać udział w spotkaniu online. Przedmiotem dyskusji były kwestie organizacyjne, techniczne oraz związane z konkretnymi procesami fakturowania. Omawiany były zagadnienia dotyczące wystawiania faktur przez administrację publiczną i procesów faktoringowych. Odrębnym spotkaniem objęte były tematy techniczne i organizacyjne, takie jak wykorzystanie KSeF ID w płatnościach czy harmonogram i zakres wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania.

Przedstawiciele Ministerstwa zanotowali szereg uwag, ale jednocześnie zaznaczyli, że nie należy spodziewać się daleko idących zmian koncepcyjnych.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli MF należy się spodziewać zmian w dokumentacji technicznej KSeF, które wejdą w życie prawdopodobnie w drugiej połowie marca. Szczegóły nowego harmonogramu zostaną ogłoszone najwcześniej pod koniec kwietnia. Sam proces legislacyjny ma zakończyć się do końca czerwca 2024 r.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.