Statystyki i raporty firm analitycznych pokazują, że obecnie największe i podstawowe niebezpieczeństwo dla danych firmowych stanowią zagrożenia wewnętrzne. Z firm wyciekają dane przechowywane na urządzeniach mobilnych lub wysyłane pocztą elektroniczną. Do walki z tym zjawiskiem mogą być stosowane systemy zapobiegania wyciekom danych DLP (Data Leak Prevention), które mają za zadanie ochronić organizacje przed potencjalnym wyciekiem istotnych informacji.

Wyciek danych oznacza przypadkowe lub celowe działanie, polegające na przekazaniu danych w niepowołane ręce. Jest to zamierzone lub incydentalne ujawnianie informacji - chronionej prawnie, będącej własnością intelektualną, tajemnicą handlową czy danymi osobowymi. Zjawisko to związane jest z trzema podstawowymi obszarami: braki w szkoleniu pracowników, nieodpowiednia polityka bezpieczeństwa i mało precyzyjna strategia zarządzania uprawnieniami.

System DLP to stosowanie środków bezpieczeństwa, w celu zidentyfikowania i zapobiegania wyciekom poufnych danych poza fizyczne i logiczne granice przedsiębiorstwa lub poza obszary stanowiące granicę dla tych danych. Cenne informacje mogą wyjść poza firmę lub jej krytyczne systemy zarówno w efekcie ataku, jak i z powodu nieświadomości lub zaniedbań użytkowników. Drogi wycieku danych to najczęściej kanały normalnej aktywności firmy: poczta elektroniczna, komunikatory internetowe i nośniki pamięci wymiennej.

Koszt DLP stanowi obecnie ograniczenie dla szerszego stosowania tej technologii, ale większe zróżnicowanie tego rynku i nowe podejście do zapewniania funkcjonalności DLP powinno w konsekwencji spowodować istotną obniżkę cen – przewidują analitycy Forrester.

Według danych Forrester liderami na tym rynku systemów DLP są Websense, McAfee, Symantec, CA, RSA (oddział EMC) i Verdasys.

W ramach pakietu Bezpieczna Firma Comarch proponuje swoim Klientom grupę rozwiązań Ochrona Informacji, która obejmuje: szyfrowanie dysków i nośników zewnętrznych oraz systemy chroniące przed nieuprawnionym wyciekiem danych DLP.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.