Bezpieczeństwo IT - Comarch Business Continuity

Bezpieczeństwo Systemów IT, Archiwizacja Danych, Audyty Bezpieczeństwa IT

Ilość kluczowych danych, które nie mogą być utracone przez firmę, systematycznie rośnie w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego też technologie, które odpowiadają za składowanie i zarządzanie danymi, stały się dobrem strategicznym, mającym znaczący wpływ na ciągłość działania przedsiębiorstwa.

 

Comarch Business Continuity to grupa usług, dzięki którym zapewniamy klientom wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności ich systemów, minimalizację skutków awarii i katastrof oraz możliwie szybki powrót do stanu sprzed awarii. W ramach grupy proponujemy usługi, które pozwalają na zbudowanie kompleksowego rozwiązania zapewniającego ciągłość najważniejszych usług z punktu widzenia prowadzonego biznesu. Kluczową wartością rozwiązań z obszaru Business Continuity jest przygotowanie przedsiębiorstwa do działania w sytuacji krytycznej z punkty widzenia użytkowanej infrastruktury IT.

Zakres oferty

DRO (Disaster Recovery Office)
Polega na zapewnieniu przez Comarch przestrzeni biurowej, odtworzeniu środowiska biurowego oraz udostępnieniu infrastruktury teleinformatycznej dla kluczowych pracowników klienta. Comarch świadczy usługę DRO w oparciu o własną powierzchnię biurową w Krakowie i Warszawie, w razie potrzeby klient w bardzo krótkim czasie ma możliwość pracy w pełni wyposażonym biurze, dostosowanym do swoich potrzeb.
Backup i archiwizacja danych
To usługa dla wszystkich przedsiębiorstw świadomych ważności danych przechowywanych i przetwarzanych w systemach informatycznych. W zależności od wielkości firmy zaprojektujemy odpowiedni system backupowy, wdrożymy go, a następnie możemy nim administrować. Oferujemy systemy oparte na sprzęcie i oprogramowaniu najbardziej znanych na rynku dostawców: Symantec Netbackup, Symantec BackupExec, IBM Tivoli Storage Manager, EMC NetWorker, HP Data Protector, co pozwala na dużą elastyczność w zakresie budowy optymalnie dopasowanej usługi.
Audyt efektywności operacyjnej
Jego celem jest optymalizacja efektywności działania infrastruktury IT w firmie, a w szczególności elementów takich jak: wykorzystanie systemów informatycznych, struktura organizacyjna działu IT, infrastruktura IT wykorzystywana w przedsiębiorstwie (hardware, software) oraz struktura kosztów oraz temperatura i wilgotność w pomieszczeniach data center.
Audyt bezpieczeństwa IT
To pełen zakres audytów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu SLA. Ponadto Comarch przeprowadza szczegółową analizę systemu pod kątem jego podatności na zagrożenia i oceny ryzyka związanego z istniejącymi lukami.
Audyt wydajności IT
Pozwoli określić poziom wykorzystania infrastruktury IT oraz graniczny poziom obciążenia generowanego na poszczególnych serwerach i macierzach w firmie. Usługa ta polega na monitorowaniu obciążenia generowanego przez aplikację w trakcie normalnego dnia pracy oraz na sztucznie wywołanym dużym obciążeniu. Tak samo postępuje się podczas testowania podsystemów dyskowych. Podczas audytu wykonujemy analizę wydajności zastosowanych rozwiązań wysokiej dostępności oraz określamy wykorzystanie i możliwości optymalizacji i konsolidacji obecnego środowiska sprzętowego, systemów operacyjnych i baz danych.
Audyt infrastruktury IT
W ramach przeprowadzonego audytu klienci otrzymają szczegółowe informacje na temat sprzętu i oprogramowania znajdującego się w firmie, wykorzystywanych systemów i aplikacji, a także topologii firmowej sieci. W oparciu o wiedzę i doświadczenie inżynierów przeprowadzimy audyt, który wskaże słabe i mocne punkty infrastruktury IT klienta oraz przedstawi konkretne propozycje zmian. Usługa ta pozwoli na zebranie niezbędnych informacji, jakie programy i systemy są wykorzystywane. Audyt dostarczy też niezbędnych informacji, które mogą być przydatne w planowaniu zakupów nowego sprzętu komputerowego czy oprogramowania.

Bezpieczeństwo informatyczne w firmie

Korzyści

  • ograniczenie czasu przestoju spowodowanego planowanymi i nieplanowanymi przerwami w działaniu usług informatycznych
  • minimalizacja strat finansowych związanych z przerwą w działaniu kluczowych systemów biznesowych
  • możliwość zakupienia rozwiązania odpowiedniego do bieżących potrzeb biznesowych i łatwość jego rozwijania w razie konieczności
  • gwarancja ciągłego dostępu do krytycznych aplikacji i danych klienta
  • większa wydajność operacyjna i produktywność poprzez usprawnienie procesów biznesowych , zwiększenie ich bezpieczeństwa i gwarancję dostępności systemów biznesowych i danych
  • większa wiarygodność w oczach klientów i partnerów  poprzez eliminację potencjalnych przestojów, opóźnień w dostawach, czy braku dostępności  informacji, które wpływają negatywnie na zaufanie w biznesie

Bezpieczeństwo informatyczne w firmie

Bezpieczeństwo informatyczne to obecnie bardzo ważny obszar działalności każdej firmy. W dobie Internetu, zaostrzających się przepisów o ochronie danych, przy wszechobecnym rozwoju nowoczesnych technologii i elektronicznym przetwarzaniu informacji, zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT i danych w nich przetwarzanych staje się tematem złożonym i coraz trudniejszym.

Jednym z największych zagrożeń w budowaniu bezpieczeństwa informatycznego w firmie jest trudność w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemów IT. W takich sytuacjach przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT w firmie może się okazać niezbędne, aby zidentyfikować i wyeliminować luki, zanim doprowadzą do incydentu.  

Nasi Klienci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.