Comarch rozpoczął prace nad uzyskaniem raportu ISAE 3402 dla usług świadczonych przez Comarch Data Center. W pierwszej połowie 2012 Comarch zamierza uzyskać raport Typu I, a do końca 2012 raport Typu II.

Raport ISAE 3402 zastępuje od czerwca 2011 obecnie rozpowszechniony na rynku standard SAS 70, jego celem jest dostarczenie klientom oraz audytorom klientów niezależnie zweryfikowanej opinii na temat systemu kontroli wewnętrznej usługodawcy w odniesieniu do określonych celów kontrolnych.

Procesy i procedury stosowane w Comarch Data Center zostaną poddane skrupulatnemu badaniu i analizie przez niezależną firmę audytorską, a raport zostanie potwierdzony przez biegłego rewidenta księgowego (CPA - Certified Public Accountant). Raport ISAE 3402 Typu II dostarczy potencjalnym, jak i obecnym klientom Comarch Data Center zapewnienia, że opisane w raporcie cele kontrolne zostały osiągnięte przez usługodawcę oraz działały efektywnie w całym okresie pokrytym raportem.

- Do najważniejszych korzyści płynących z raportów dla klientów Comarch Data Center należą m. in. niezależne potwierdzenie, że Comarch Data Center działa w sposób przedstawiony w raporcie oraz, że działania te spełniają określone cele kontrolne w obszarach m.in.: ochrony sprzętu (klimatyzacja, systemy przeciwpożarowe), bezpieczeństwa fizycznego, logicznego, sieciowego, zarządzania zmianą, monitorowania i zarządzania pojemnością - mówi Mateusz Jasny, starszy konsultant w Biurze Nadzoru Sektora Usługi, Comarch SA - Umożliwia to także ograniczenie liczby i zakresu audytów wykonywanych przez klientów, co wiąże się również dla nich z niższymi kosztami obsługi. Raport jest także narzędziem monitorowania ryzyk i kontrolowania przekazanych przez klienta w outsourcing funkcji biznesowych. W związku z tym, pomaga spełnić wymóg prawny narzucany przez wielu regulatorów na całym świecie, dotyczących zapewnienia, że klient dokonał oceny efektywności swojego systemu kontroli wewnętrznej, a co więcej, że system ten jest udokumentowany i przetestowany - również w obszarach, które przekazano w outsourcing, a które mają wpływ na sprawozdawczość finansową klienta.

Comarch Data Center pozwala na czerpanie korzyści z użytkowania specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń bez konieczności ich budowy oraz tworzenia kosztownej infrastruktury technicznej. W oparciu o bezpieczne ośrodki Comarch Data Center, świadczone są usługi od prostej kolokacji, poprzez hosting, a skończywszy na usługach kompleksowych Managed Services, które zapewniają m. in. utrzymanie platformy sprzętowej, serwis, administrację i strojenie systemów operacyjnych, zarządzanie i utrzymanie baz danych oraz tworzenie kopii zapasowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.