Comarch wdrożył w Alior Banku rozwiązanie Avaya Session Manager. Session Manager jest narzędziem integracji oraz rutingu SIP. W nowoczesnej organizacji rolę centrali telefonicznej pełni serwer głosowy, zarządzający nie tylko komunikacją głosową, ale i połączeniami wideo. Obecnie podstawowym protokołem służącym do komunikacji multimedialnej jest właśnie protokół SIP. Avaya Session Manager umożliwia współpracę wszystkich urządzeń SIP w sieci korporacyjnej - czyli zarówno telefonów, jak i urządzeń do komunikacji wideo, wykorzystując istniejącą już infrastrukturę telefoniczną. Rozwiązanie pozwala na przejście od komunikacji tylko i wyłącznie głosowej do komunikacji wideo drogą ewolucyjną, bez konieczności wymiany całej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wdrożenie Session Manager jest jednym z pierwszych wdrożeń tego typu w Polsce, bowiem rozwiązania tej technologii dopiero od niedawna są w portfolio produktów dostarczanych przez partnera Comarch, czyli firmę Avaya. Session Manager związany jest z wykorzystaniem technologii SIP, która do niedawna nie była rozwiązaniem powszechnie stosowanym w biznesie.

- Architektura Avaya Session Manager zapewnia łączność wszystkich użytkowników, urządzeń oraz rozwiązań innych dostawców, łączność z siecią telefoniczną pełnej integracji z posiadanymi przez Alior Bank serwerami telekomunikacyjnymi oraz zapewnia centralny punkt zarządzania całą siecią telefonii. Avaya Session Manager charakteryzuje się dużą skalowalnością oraz wysokim bezpieczeństwem samego rozwiązania dzięki architekturze wysokiej dostępności (HA) - mówi Marcin Piotrowski, inżynier systemowy Comarch odpowiedzialny za wdrożenie.

- Session Manager został zaimplementowany jako jeden z podstawowych elementów nowego projektu - Alior Sync. Rozwiązanie to pozwoliło na integracje nowej platformy komunikacyjnej z wdrożoną wcześniej przez Comarch platformą Contact Center. Avaya Session Manager pozwala na obsługę ruchu głosowego przez agentów CC, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas zasobów sprzętowych - twierdzi Michał Szybalski, Business Solutions Manager odpowiedzialny w Comarch SA za produkty Contact Center.

Więcej o rozwiązaniach sieciowych i telekomunikacyjnych można znaleźć na stronie:
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.