Dlaczego duże koncerny decydują się na usługi zarządzane?

Ankieta IDC w Europie Zachodniej: 45 % firm wybiera outsourcing ze względu na brak zaplecza IT umożliwiającego obsługę nowych technologii

Drezno, 09.05.2019 – „Digitalizacja” jest bez dwóch zdań jednym z najpopularniejszych trendów roku 2019. Brak odpowiedniej infrastruktury IT może jednak bardzo szybko zniweczyć szczytne plany w zakresie digitalizacji. Wyniki przeprowadzonej ostatnio przez IDC i Comarch ankiety pokazują, jak gospodarka sobie z tym wyzwaniem radzi: Jakie są doświadczenia 130 wiodących firm zatrudniających więcej niż 500 pracowników z branż produkcyjnej, handlowej, usługowej i. in. w kwestiach outsorcingu? Jakimi pobudkami firmy te kierują się powierzając określone obszary działalności usługodawcom zewnętrznym? Czy w ogóle warto korzystać z outsourcingu IT?

W zakrojonym na szeroką skalę, a przeprowadzonym we wrześniu 2018 r. badaniu ankietowym na temat outsourcingu IT wzięły udział firmy, które prowadzą działalność na rynku przynajmniej jednego z następujących krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i kraje Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg). W sumie ankietowano 130 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników i prowadzących działalność gospodarczą w następujących branżach: produkcja (produkcja dyskretna i procesowa), profesjonalne usługi oraz usługi w zakresie obsługi użytkowników, usługi finansowe (banki, ubezpieczenia i inne usługi finansowe), handel detaliczny i hurtowy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz/ciepło i wodę), media i przemysł rozrywkowy, transport i logistyka.

Dlaczego duże koncerny decydują się na outsourcing?

Mimo faktu, że branże te są dość zróżnicowane, to ich przedstawicieli łączy wspólne dążenie do digitalizacji procesów, usług i produktów. Siłą pociągową trendu outsourcingowego są trzy decydujące czynniki.

1. Nowe modele udostępniania usług sprawiają, że outsorcing jest szeroko dostępny

Obecnie istnieją zupełnie nowe modele udostępniania usług, dzięki czemu firmy mogą korzystać z outsourcingu IT w sposób elastyczny i dopasowany do ich indywidualnych potrzeb. To właśnie ze względu na kompleksową ofertę 47,4 % respondentów zdecydowało się na outsourcing IT.

2. Nowe technologie tylko w połączeniu z usługami zarządzanymi i outsourcingiem IT

45,1 respondentów podało jako powód brak wewnętrznych zasobów, które umożliwiałyby im wdrożenie nowych technologii.


3. Rosnące potrzeby w zakresie IT są dla 42 % możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki usługom zarządzanym

42,1 % respondentów wymienia ciągłą transformację IT jako główny czynnik decyzyjny.

Źródło: Badanie ankietowe Comarch i IDC. Wrzesień 2018 r.

Analiza poniższych aspektów uwidacznia, że oszczędność czasu i kosztów, jak również brakująca wiedza i technologie to główne powody korzystania z outsourcingu.

  • Pojawienie się na rynku nowych modeli udostępniania usług (np. na żądanie, usługi zarządzane, usługi chmurowe) – 47,4%
  • Brak zaplecza do obsługi nowych technologii (np. usługi chmurowe, SI/ML, VR/AR) - 45,1%
  • Rosnące potrzeby informatyczne poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa – 42,1%
  • Redukcja kosztów – usługi zewnętrznych usługodawców były tańsze – 38,4%
  • Krótszy czas wprowadzania produktów na rynek – zewnętrzni usługodawcy udostępniają usługi szybciej - -32,3%
  • Niewystarczające wewnętrzne zasoby by móc zaspokoić wszystkie potrzeby informatyczne – 27,8%
  • Brak wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji określonych usług – 24,8%
  • Kwestie bezpieczeństwa – usługodawcy zewnętrzni oferują wyższe standardy bezpieczeństwa – 19,6%
  • Outsourcing jest częścią naszej strategii informatycznej – 14,3%
  • Inne – 2,3%

Nowe modele udostępniania usług czynią outsorcing szeroko dostępny, co dla 47 % respondentów ma kluczowe znaczenie

Obecnie istnieją na rynku zupełnie nowe modele udostępniania usług, dzięki czemu firmy mogą korzystać z outsourcingu IT w sposób elastyczny i dopasowany do ich indywidualnych potrzeb. Prawie połowa ankietowanych koncernów podaje, że to właśnie ten aspekt miał decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji związanej z outsourcingiem. W zakres nowych modeli udostępniania usług wchodzą np. usługi na żądanie, usługi zarządzane oraz usługi chmurowe. To właśnie ze względu na tak kompleksową ofertę 47,4 % respondentów preferuje współpracę z zewnętrznymi dostawcami świadczącymi usługi informatyczne.

Realizacja nowych technologii możliwa w 45 % przypadków tylko w połączeniu z usługami zarządzanymi i outsourcingiem IT

Na drugim miejscu, zaraz po zróżnicowanych modelach dostarczania usług, respondenci wymieniają ogromne znaczenie nowych technologii. Jednakże 45,1 respondentów nie dysponuje wewnętrznymi zasobami, które umożliwiałyby ich wdrożenie. Firmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajów Beneluksu są co prawda bardzo zainteresowane implementacją usług typu chmura, sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, rzeczywistość rozszerzona oraz rzeczywistość wirtualna, ale posiadane przez nie zasoby informatyczne nie są do tego celu przystosowane. Ten bardzo interesujący aspekt uwidacznia, w jak bardzo dużym stopniu rozwój danej firmy jest w dzisiejszych czasach uzależniony od posiadanego zaplecza technologicznego.

Rosnące potrzeby informatyczne są dla 42 % możliwe do zrealizowania wyłącznie za pomocą usług zarządzanych

42,1 % respondentów wymienia ciągłą transformację IT jako jeden z głównych czynników decyzyjnych. A co za tym idzie, rosnące potrzeby informatyczne klientów, partnerów, dostawców, usługodawców lub pracowników.

Poczynając od redukcji kosztów, poprzez skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, aż po fachową wiedzę

Analiza wszystkich powodów korzystania z outsourcingu IT uwidacznia, że oszczędność czasu i kosztów, jak również brakująca wiedza i technologie to główne problemy, które firmy chcą rozwiązać za pomocą outsourcingu.

130 firm o outsourcingu IT

Doświadczenia w zakresie outsourcingu wiodących 130 przedsiębiorstw, jak i odpowiedzi na pytania dlaczego, jak, gdzie i kiedy firmy te korzystają z outsourcingu, zawiera opublikowany na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez IDC i Comarch dokument whitepaper.
https://www.comarch.com/trade-and-services/ict/resources/outsourcing-trends-in-western-europe/

O Comarch ICT

Comarch ICT to połączenie wysoko wykwalifikowanej kadry ekspertów z dziedziny informatyki z długoletnim doświadczeniem w obszarze ICT oraz odpowiednimi zasobami technologicznymi. Poza tym grupa Comarch utrzymuje relacje partnerskie z pochodzącymi z całego świata dostawcami sprzętu i oprogramowania oraz może poszczycić się wysokim stopniem certyfikacji i specjalizacji. Jako kompleksowy dostawca usług IT Comarch ICT oferuje rozwiązania dla infrastruktury IT, usługi cloud, usługi w zakresie hostingu i outsourcingu, jak również szeroką paletę usług w zakresie wdrażania i integracji rozwiązań IT. Kompleksowe usługi zarządzane dla systemów IBM Power stanowią doskonałe uzupełnienie ww. oferty. Dotychczas zaufały nam następujące firmy klienckie: Hermes, Valeo oraz ESO.

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej: ict.comarch.pl

O Comarch

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, elektroniczne fakturowanie, IoT, ICT, Finanse, rozwiązania w chmurze i in.) dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm, mniejszych zakładów, banków i firm ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, jak również placówek medycznych. Comarch zatrudnia na całym świecie ponad 6 tys. pracowników i realizuje projekty w wielu krajach. Dzięki dużym nakładom inwestycyjnym w badania i rozwój firma oferuje szerokie spektrum nowoczesnych rozwiązań IT, które znajdują uznanie zarówno wśród klientów, jak i analityków.

Author: Dr. Ewelina Szajda-Birnfeld, Business Development Manager

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.