W ramach umowy dostarczona zostanie infrastruktura techniczna wraz z oprogramowaniem dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu.  Kontrakt trwać będzie 60 miesięcy (48 miesięcy asysta techniczna) i opiewa na kwotę 59,97 mln złotych brutto.

Inżynierowie zajmujący się obszarem Integracji i Outsourcingu IT wykonają i zaprojektują środowisko wirtualne wszystkich systemów biznesowych, które mają być przeniesione do Data Center w nowej lokalizacji. Ponadto zostanie wykonany projekt, instalacja i konfiguracja nowego środowiska Active Directory oraz przeprowadzana zostanie migracja aktualnie istniejącego środowiska Active Directory  do nowego.

Umowa podpisana z CA Consulting jest kolejnym etapem projektu o nazwie „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, który jest współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej na temat rozwiązań Comarch z zakresu Integracji i Outsourcingu IT

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.