Outsourcing IT, jako alternatywny do wewnętrznego działu IT model świadczenia usług IT dla działów biznesowych, już od wielu lat wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa na rynku DACH. Szacuje się, że obecnie prawie 50% firm w różnym zakresie korzysta lub zamierza skorzystać z outsourcingu IT. Najważniejsze korzyści z outsourcingu IT wskazywane przez przedsiębiorstwa to: optymalizacja kosztów usług IT, standaryzacja usług IT, możliwość koncentracji na swojej „corowej” działalności, a także możliwość uwolnienia wewnętrznych zasobów IT i wykorzystania ich przy rozwijaniu kluczowych kompetencji oraz przy realizacji strategicznych projektów IT. Równie ważnym argumentem za outsourcingiem IT jest coraz większy problem z pozyskaniem na lokalnym rynku pracy, a następnie utrzymaniem w zespole IT odpowiednich specjalistów. Szacuje się, że obecnie w samych tylko Niemczech deficyt informatyków i inżynierów IT wynosi kilkadziesiąt tysięcy osób. Współpraca z outsourcerem dysponującym szeroką kadrą specjalistów IT pozwala na dużo większą elastyczność i szybkość reakcji na zmieniające się otoczenie biznesowe.

 

W ostatnich latach zarówno w Niemczech jak i Szwajcarii i Austrii obserwujemy znaczny spadek liczby „super” kontaktów outsourcingowych – wielomilionowych kompleksowych umów zawieranych na bardzo długi okres czasu, na rzecz mniejszych, kilkuletnich kontraktów, często w modelu multi-sourcing, wykorzystującym kilku dostawców, świadczących komplementarne usługi w ściśle zdefiniowanych obszarach IT. Dzięki temu np. niemiecki rynek usług outsourcingowych, zdominowany obecnie przez kilkudziesięciu największych graczy globalnych i regionalnych, ma szansę otworzyć się szerzej na mniejszych, wyspecjalizowanych dostawców usług outsourcingowych.

 

Ciągle prawie połowa umów outsourcingowych w Niemczech realizowana jest przez lokalne zasoby dostawców usług lub ich lokalnych podwykonawców. Jednak w poszukiwaniu jak najlepszej ceny usługi, firmy często decydują się na podpisywanie kontraktów outsourcingowych z dostawcami, którzy świadczą usługi w oparciu o zdalnych pracowników z dalekiego wschodu (Indie, Chiny, Filipiny, Wietnam). Szacuje się, że na rynku niemieckim, w takim właśnie modelu zwanym offshoring realizowanych jest około 35% wszystkich umów outsourcingowych. Ten do niedawna bardzo wyraźny globalny trend zaczyna się jednak zmieniać. Przedsiębiorstwa, również te działające na rynkach niemieckojęzycznych, coraz częściej wybierają model nearshoring zamiast offshoring. W wielu przypadkach firmy przekonały się bowiem, że różnice kulturowe, różnica stref czasowych, problemy z komunikacją w języku niemieckim oraz szereg innych problemów np. związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych negatywnie wpływają na jakość oraz rzeczywiste koszty otrzymywanych usług IT.

 

W przypadku nearshoringu, czyli modelu, w którym usługi outsourcingowe świadczone są przez dostawców z regionu, a w szczególności z Europy Środkowo-Wschodniej, większość z tych problemów nie występuje lub można je skutecznie wyeliminować. Koszty pracy są tu nadal znacząco niższe niż lokalnie w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Co prawda są wyższe niż w Azji, ale stosunek jakości usługi do ceny coraz częściej przemawia na korzyść nearshoringu. Dodatkowo kraje będące członkami Unii Europejskiej są objęte tymi samymi przepisami dot. ochrony danych, więc ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych znacząco maleje.

 

Comarch, jako globalny dostawca systemów i usług IT z korzeniami w Polsce, doskonale wpisuje się w model nearshoringu dla regionu DACH. Z jednej strony, dzięki centrom kompetencyjnym zlokalizowanym w Polsce, zapewnia klientom bardzo konkurencyjne cenowo zdalne usługi outsourcingowe, w oparciu o wysokiej klasy specjalistów IT. Natomiast z drugiej strony, dzięki kilkunastoletniej obecności na rynku DACH, zarówno w Niemczech, Austrii jak i w Szwajcarii posiada rozbudowane struktury lokalne (w sumie 14 lokalizacji) oraz własny ośrodek Data Center w Dreźnie. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. Lokalne zasoby doświadczonych Project Managerów oraz Account Managerów to nasza odpowiedź na często wskazywany przez firmy problem słabej komunikacji z outsourcerem w projekcie. W zależności od wymagań, nasi pracownicy świadczą również usługi on-site w lokalizacjach klienta (okresowe wizyty serwisowe lub stała obecność u klienta). Jesteśmy również w stanie przejąć lokalne zasoby IT klienta i w oparciu o ich wiedzę i znajomość środowiska IT klienta stworzyć zespół świadczący profesjonalne usługi IT.

 

Firma Comarch powstała w roku 1993 w Krakowie. Od roku 1999 jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a od roku 2001 jesteśmy obecni na rynku niemieckim. Przez ostatnie kilkanaście lat znacznie rozbudowaliśmy nasze portfolio produktów i usług IT, które dostarczamy do wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: telekomunikacja, finanse i bankowość, firmy produkcyjne i usługowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także administracja publiczna. Obecnie Comarch jest jedyną z największych firm IT w Europie Środkowo-Wschodniej i zatrudnia prawie 4 500 wysokiej klasy specjalistów IT. Jesteśmy solidnym i stabilnym partnerem biznesowym. Z roku na rok zwiększamy przychody (212 000 000 EUR w roku 2013) oraz intensywnie inwestujemy w badania i rozwój własnych produktów i usług (około 10% przychodów rocznie). 

 

Oferowany przez Comarch model świadczenia usług outsourcingowych jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb i wymagań konkretnego klienta. Jesteśmy elastyczni i z powodzeniem realizujemy umowy outsourcingowe, korzystając zarówno z zasobów lokalnych (onshoring) jak i zdalnych (nearshoring). Naszym dodatkowym atutem jest własny ośrodek Data Center w Dreźnie, dzięki któremu możemy zapewnić klientom usługę kompleksową, uwzgledniającą również hosting systemów i rozwiązania private cloud.

 

Przygotowując ofertę na usługi outsourcingowe w obszarze IT, a następnie świadcząc te usługi zawsze staramy się zaadresować najważniejsze z punktu widzenia klienta kwestie, związane z wyborem wiarygodnego i profesjonalnego partnera outsourcingowego:

  • realizacja usług na wysokim poziomie w oparciu o doświadczone i kompetentne zasoby ludzkie,
  • znacząca redukcja kosztów operacyjnych wynosząca nawet do 30%, w stosunku do modelu in-house,
  • bliskość kulturowa oraz wysokie umiejętności językowe (angielski, niemiecki),
  • elastyczność jeśli chodzi o warunki umowne świadczenia usługi,
  • doświadczenie w realizacji podobnych projektów poparte referencjami.

 

Dzięki temu nasi klienci bardzo pozytywnie oceniają współpracę z Comarch i chętnie przedłużają umowy outsourcingowe na kolejny okres. Dla wielu z nich stajemy się partnerem w biznesie i w oparciu o nasze „know how” oraz znajomość środowiska IT klienta możemy efektywnie wspierać jego rozwój. Kilka znaczących referencji z rynku DACH oraz innych regionów Europy to najlepszy dowód na wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

 

Badania i analizy czołowych firm analitycznych pokazują, że przedsiębiorcy działający na rynku DACH coraz chętniej korzystają z usług outsourcingowych w obszarze IT, dostrzegając jednocześnie ryzyka i zagrożenia z tym związane.  Umacniający się trend, który od kilku lat obserwujemy, wybierania usługodawców w regionie (nearshoring) zamiast na dalekim wschodzie, jest w dużym stopniu odpowiedzią na część z tych zagrożeń. Usługi outsourcingowe świadczone przez Grupę Comarch, dzięki rozbudowanym centrom kompetencyjnym w Polsce oraz mocnej kilkunastoletniej lokalnej obecności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, mogą być interesującą alternatywą zarówno dla firm działających w modelu in-house jak i dla przedsiębiorstw planujących zmianę obecnego outsourcera.     

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.