30 maja 2011 r. Comarch SA podpisał umowę z gminą Zawiercie, która dotyczy realizacji projektu: Budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów oraz jednostek organizacyjnych miasta Zawiercie pod nazwą „Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora w Zawierciu”.

Wartość podpisanej umowy to prawie 1,5mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego systemu informatycznego na potrzeby obsługi interesantów. W gminie Zawiercie zostanie wdrożone rozwiązanie Comarch e-Investor, które pozwoli na podniesienie efektywności kontaktu gminy z inwestorami oraz jej mieszkańcami.

W ramach projektu zostanie stworzony portal internetowy oraz intranetowy, który ułatwi dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji. Comarch e-Investor wspierany jest przez System Informacji o Terenie, który umożliwi analizę informacji przestrzennej terenu lub obiektu inwestycyjnego. Gmina Zawiercie stawia na innowacyjne rozwiązania. Chce w ten sposób promować region i przyciągnąć do siebie inwestorów.

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.