Utilities

Sektor Utilities wyróżnia się złożonymi procesami biznesowymi. Znajomość branży oraz doświadczenie naszych specjalistów zdobyte przy realizacji licznych projektów pozwalają sprostać stawianym przez rynek wyzwaniom. Nasze rozwiązania i narzędzia IT pozwalają zarządzać danymi pomiarowymi, wspierają zarządzanie majątkiem przestrzennym i obsługę klientów.

 

Comarch ERP Egeria Ciepło

Comarch ERP Egeria Ciepło

Comarch ERP Egeria dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej to zaawansowane rozwiązanie uwzględniające potrzeby sektora utilities. System zapewnia szereg dedykowanych funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest m.in. prowadzenie centralnego rejestru klientów, obliczanie wielkości zużycia ciepła oraz elastyczne definiowanie grup odbiorców. Klienci mają dostęp do dedykowanego Portalu Internetowego.

Comarch ERP Egeria Wod-Kan

Comarch ERP Egeria Wod-Kan

Comarch ERP Egeria jest rozwiązaniem przystosowanym do specyficznych wymagań przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. System obejmuje wszystkie istotne narzędzia usprawniające i przyspieszające pracę w zakresie procesu rozliczeniowego, obsługi klienta. Dostępny jest również Portal Internetowy dla klientów umożliwiający kontrolę miejsc rozliczania, wystawionych faktur i podpisanych umów.

Comarch EZD

Comarch EZD

Comarch EZD jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań, który jest dostosowany do realiów i potrzeb firm z sektora Utilities. Comarch EZD podnosi sprawność działania firmy, zwłaszcza w zakresie dostępu do informacji oraz organizacji pracy. Wpływa na skrócenie czasu realizacji procedur, zmniejszając koszty operacyjne ich obsługi.

Comarch Portal

Comarch Portal

Comarch Portal to intuicyjne rozwiązanie umożliwiające samodzielne zarządzanie treścią, wspiera proces tworzenia i publikacji.Modułowa budowa narzędzia pozwala na prostą integrację z innymi systemami oraz rozbudowę i dostosowanie do aktualnych potrzeb organizacji. Comarch Portal zapewnia wymianę informacji pomiędzy pracownikami, kontrahentami oraz klientami firmy.

Comarch PKI

Comarch PKI

Comarch PKI to pakiet oprogramowania służący do weryfikacji i składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny gwarantuje odbiorcy autentyczność nadawcy, ochronę integralności danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem informacji. Nadawca może zaszyfrować wiadomość kluczem publicznym odbiorcy tak, aby tylko adresat był w stanie odczytać szyfrogram.

Comarch BI

Comarch BI

Comarch BI to narzędzie stworzone z myślą o przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. System pozwala na tworzenie wielowymiarowych analiz i prognoz wykorzystujących rozmaite źródła danych. Zawartość raportów jest personalizowana, dostosowana do potrzeb danej grupy użytkowników. Comarch BI dostarcza właściwą informację w odpowiednim czasie i we właściwej formie.

Platforma Comarch Security

Platforma Comarch Security

Platforma Comarch Security to kompleksowe podejście do bezpieczeństwa przemysłowego. To również narzędzie do zdalnego zabezpieczania obiektów infrastruktury technicznej umożliwiające zarządzanie dostępem do chronionych obiektów, alarmowanie o zaistniałych incydentach oraz wykrywanie ruchu i podejrzanej aktywności w okolicy wrażliwych elementów infrastruktury.

Case study Utilities

Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PEC w Malborku

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w PEC w Malborku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PWiK w Rybniku

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie ZKM Gdańsk

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Dowiedz się więcej