Nowoczesna gospodarka przestrzenna

Comarch ERGO to zintegrowana platforma informatyczna dla gminy, powiatu i województwa, która zwiększa skuteczność realizacji działań związanych z gospodarką przestrzenną. Nasze rozwiązania mają przyjazny interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Posiada wiele funkcji edycyjnych, informacyjnych i analitycznych. Comarch ERGO zapewnia interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych (rejestrów publicznych), a w szczególności ich referencyjność, jednolitość, zgodność oraz dostępność.

Obszary

System informacji przestrzennej zgodny z przepisami prawa

Comarch ERGO zapewnia zgodność prowadzonej dokumentacji z aktualnymi przepisami prawa. Wszelkie rejestry i ewidencje są zintegrowane w jednej platformie. Rozwiązanie ułatwia dostęp do danych z rejestrów publicznych. Wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Dane nie muszą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co przyspiesza pracę i obsługę procesów. Aktualne dane pochodzące z rejestrów i ewidencji umożliwiają kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną. Dostępne są w postaci czytelnych map tematycznych. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji przestrzennej, takich jak np. SWDE, GML, gwarantuje otwartość systemu oraz jego zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dowiedz się więcej o platformie z elementami systemu GIS Comarch ERGO na www.ergo.comarch.pl

Zastosowanie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza