Nowoczesna gospodarka przestrzenna

Zastosowanie

System informacji przestrzennej zgodny z przepisami prawa

System zapewnia zgodność prowadzonej dokumentacji z aktualnymi przepisami prawa. Wszelkie rejestry i ewidencje są zintegrowane w jednej platformie. Comarch ERGO ułatwia dostęp do danych z rejestrów publicznych i wspomaga proces podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Dane nie muszą być kopiowane pomiędzy poszczególnymi rejestrami, co przyspiesza pracę i obsługę procesów. Aktualne dane pochodzące z rejestrów i ewidencji umożliwiają kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną. Dostępne są w postaci czytelnych map tematycznych.

Użytkownik może używać systemu z poziomu przeglądarki internetowej. Wykorzystanie technologii GIS typu Open Source oraz jawnych standardów zapisu informacji przestrzennej, takich jak np. SWDE, GML, gwarantuje otwartość systemu oraz jego zgodność z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dowiedz się więcej o platformie z elementami systemu GIS Comarch ERGO na www.ergo.comarch.pl

Obszary

Geodezja i kartografia

Zagospodarowanie przestrzenne

Ochrona zabytków

Ochrona środowiska

Zarządzanie drogami

Gospodarka nieruchomościami

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza