Nowoczesny system zarządzania obiegiem dokumentów

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Elektroniczny system obiegu dokumentów jako jeden z kluczowych elementów systemu informatycznego wspomaga zarządzanie jakością nauczania. Usprawnia codzienną pracę pracowników dziekanatu i sprawia, że dziekanat jest bardziej przyjazny studentom i pracownikom. System może być wykorzystywany również jako narzędzie wymiany danych z kontrahentami, kandydatami oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi.

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Budowa systemu

System Comarch EZD to program do obiegu dokumentów, który został zaprojektowany w celu usprawnienia obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej  w uczelniach. W Comarch EZD użytkownik może w łatwy sposób dostosować interfejs i formularze ekranowe do swoich potrzeb. Znalezienie informacji jest szybsze dzięki mechanizmom sortowania, grupowania i wyszukiwania. Zaawansowane funkcjonalności – modelowanie procesów i tworzenie raportów – są dostępne z poziomu graficznych edytorów. System wspiera popularne formaty plików z rodziny MS Office i posiada wbudowaną przeglądarkę wielu typów plików. Dzięki temu system szybko staje się narzędziem codziennej pracy.

 • Założenia
 • Technologia
 • Rozwiązanie współpracujące z różnymi bazami danych
 • Pełna kontrola dokumentów
 • Wyposażenie w mechanizm wersjonowania dokumentów
 • Wspierające kontrolę terminowości załatwienia spraw
 • Przyjazne dla użytkowników oprogramowanie do pracy grupowej
 • Udostępnianie wybranych danych, dokumentów, formularzy
 • Wprowadzanie dokumentów elektronicznych
 • Wsparcie systemów zarządzania jakością w tym ISO

 

 • Architektura trójwarstwowa
 • Automatyczna aktualizacja komponentów
 • Wymiana danych oparta o XML
 • Zastosowanie Microsoft Workflow Foundation
 • Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa
 • Działanie w oparciu o komercyjne i bezpłatne bazy danych

Zastosowanie systemu na uczelni

Comarch EZD wspiera pracę uczelni w zakresie efektywnego zarządzania obiegiem dokumentów. Wbudowany system uprawnień umożliwia pracownikom wgląd tylko w dokumenty i decyzje należące do ich domeny pracy a osobom koordynującym pracę działu - równomierny podział zadań między podległych pracowników, podjęcie istotnych decyzji, przekazanie sprawy do innego działu.

 • Obsługa sekretariatów
 • Obsługa dziekanatów
 • Zastosowanie w pozostałych obszarach

Zarządzanie dokumentami obejmuje w szczególności obsługę pism przychodzących i wychodzących. Przychodzące i wychodzące dokumenty są rejestrowane przez moduł Kancelarii w Dzienniku Korespondencji (Książka Podawcza i Książka Nadawcza), a następnie odpowiednio dekretowane do dalszej obsługi.

System obsługuje wszelkie czynności kancelaryjne związane z przetwarzaniem korespondencji, w szczególności: przekazywanie pism, prowadzenie rejestrów, numerację i klasyfikację dokumentów.

Dokumenty mogą występować w następujących postaciach: dokument papierowy, skan pisma, załącznik do e-maila (dowolny format).

Comarch EZD
 • Comarch EZD - program do obsługi dziekanatu
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestracja dokumentów i załączników
 • Obsługa złożonych wniosków/podań oraz spraw
 • Rejestr wydanych dokumentów
 • Automatyczne generowanie dokumentów za pomocą raportów
 • Zarządzanie rezerwacją zasobów dydaktycznych
 • Graficzne definiowanie procedur obiegu dokumentów
 • Wsparcie dla pracy grupowej
 • Kartoteki studentów i pracowników
 • Podpis elektroniczny uwierzytelniający podjęte decyzje
 • Skanowanie i rozpoznawanie tekstu
 • Formularze wniosków i szablony dokumentów
 • Archiwizacja dokumentów i spraw
 • Historia prowadzonych spraw
 • Publikacja danych o prowadzonych i planowanych badaniach - informacje dla potencjalnych inwestorów
 • Obsługa finansowa grantów
 • Zbieranie zgłoszeń od firm i przedsiębiorstw oferujących stypendia sponsorowane dla wybranych studentów
 • Obsługa zaopatrzenia uczelni
 • Obsługa zamówień publicznych i innych postępowań