Jak Comarch EZD sprawdza się w sektorze utilities?

Łatwa i przyjemna praca
System wspomaga zarządzanie przepływem dokumentów oraz procesów wewnętrznych. Comarch EZD gwarantuje nie tylko oszczędność czasu, ale również znaczną redukcję kosztów. Pozwala na obsługę dokumentów związanych z procesami realizowanymi przez system ERP oraz procesów będących często 'poza ERP' - takich jak zgłoszenia awarii, przetargi, marketing i reklama, obsługa ankiet dla kontrahentów czy spraw pracowniczych.
Łatwa i przyjemna praca

Comarch EZD Ciepło

Comarch EZD Ciepło to systemem wspomagający zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowany do realiów i potrzeb sektora ciepłowniczego. Comarch EZD Ciepło wspiera pracę Biura Obsługi Klienta oraz wszystkich komórek organizacyjnych firmy, takich jak: działy eksploatacyjne, inwestycyjne, finansowe, kadrowe, windykacyjne i inne. Wspiera i przyspiesza wydawanie decyzji oraz ekspertyz. System umożliwia bieżącą rejestrację działań przez brygady pracujące w terenie oraz prezentuje aktualny stan realizacji poszczególnych zadań i zgłoszeń klienta. Comarch EZD Ciepło posiada architekturę umożliwiającą łatwą i szybka integracje z systemami dziedzinowymi klienta. Integracja jest możliwa m.in. z systemem Comarch ERP Egeria.

 • Połączenie systemu Comarch EZD Ciepło z modelem sieci ciepłowniczej umożliwia jednoznaczne odwołanie do obiektów infrastruktury. W polach formularzy prezentowane są jednolite dane, zmniejszając tym samym ryzyko pomyłki co przyczynia się do prawidłowego wydania decyzji czy ekspertyzy przez odpowiednich pracowników.
 • Powiązanie danych z elementami infrastruktury oraz przyporządkowanie im dedykowanych słowników np. rejonów czy działających na ich terenie brygad w powiązaniu z bramką SMS umożliwia sprawne delegowanie zadań wykonywanych w terenie.
 • System można wykorzystać jako interfejs usługowy dla Biura Obsługi Klienta. Pracownicy BOK dysponują  bieżącą informacją o stanie prowadzonego zgłoszenia, dzięki czemu klient może uzyskać natychmiastową odpowiedź na dany problem. Moduł zgłoszeniowy usprawnia obsługę procesów wewnątrz firmy oraz działań prowadzonych w terenie.

 • Funkcjonalność pracy grupowej oraz możliwość przechowywania dokumentów i danych w jednym miejscu umożliwia szybkie podejmowanie decyzji czy wydawanie ekspertyz.
 • Otwarta architektura rozwiązania oraz możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu (np. współpraca z bramką SMS), umożliwia implementacje procesów z obszaru nadzoru, monitoringu, jak również obsługi technicznej i eksploatacyjnej sieci czy innych elementów infrastruktury.

 • Przykładem jest wykorzystanie systemu do  wsparcia procesu Włączeń / Wyłączeń węzłów ciepłowniczych, obsługi awarii, likwidacji usterek, czy innych działań z obszaru eksploatacji sieci. Wdrożenie systemu wspomaga pracę dyspozytora kierującego pracą brygad w podległym mu rejonie.
 • Narzędzia kontroli prowadzonych zgłoszeń w postaci zestawień umożliwiają przeprowadzenie analiz z zakresu efektywności i skuteczności prowadzonych prac np. w rozbiciu na rejony, brygady czy działy zaangażowane w obsługę zgłoszeń.

 • System rejestruje czas wykonania zadania przez poszczególne komórki organizacyjne czy pracowników oraz całkowity czas realizacji zgłoszenia. Zdefiniowanie parametrów oraz limitów czasowych na wybrane czynności w zgłoszeniu umożliwi identyfikację wąskich gardeł procesu lub miejsc jego nieefektywnego działania. Czynności, których termin został przekroczony mogą być wyróżnione, a informacja o przekroczeniu limitu może być wysłana za pośrednictwem wewnętrznego mechanizmu powiadomień pocztą elektroniczną lub SMS-em.
 • Prowadzenie obsługi zgłoszeń w systemie Comarch EZD Ciepło umożliwia przygotowanie dedykowanych raportów prezentujących dane analityczne takie jak np. procentowy udział uruchomionych węzłów w rejonie, czy czasy realizacji zadań przez brygadę i inne parametry.
 • Konfiguracja w systemie formularzy kadrowych np. wniosku urlopowego czy delegacji, umożliwia całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego tych dokumentów. Połączenie systemu Comarch Workflow z modułem kadrowym umożliwia pracownikom prostą rejestrację wniosków, przełożonym natomiast automatyzację całego procesu.
Kompleksowe wsparcie

System umożliwia definiowanie dowolnych formularzy oraz obiegów, które wyeliminują lub zmniejszą przepływ dokumentów papierowych w firmie. Przykładowe obszary zastosowania aplikacji:

 • Procesy BOK (Zgłoszenia, Zażalenia, Reklamacje, Obsługa awarii)
 • Procesy finansowe (Obieg Faktur, Obieg Zamówień)
 • Procesy kadrowe (Obieg Wniosku Urlopowego, Obieg Delegacji, Obieg Oceny Okresowej)
 • Pozostałe procesy (Negocjacje, Umowy, Zapotrzebowania, Zapotrzebowania IT, Wsparcie procedur ISO)
Kompleksowe wsparcie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza