Comarch EZD

To jest nowoczesny systemem wspomagający zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowany do potrzeb firm sektora utilities. Comarch EZD gwarantuje nie tylko oszczędność czasu ale również znaczną redukcję kosztów.

Comarch EZD pozwala na obsługę dokumentów związanych z procesami realizowanymi przez system ERP oraz procesów będących często 'poza ERP' - takich jak zgłoszenia awarii, przetargi, marketing i reklama, obsługa ankiet dla kontrahentów czy spraw pracowniczych.

Comarch EZD Ciepło

Comarch EZD Ciepło to systemem wspomagający zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowany do realiów i potrzeb sektora ciepłowniczego. Comarch EZD Ciepło wspiera pracę Biura Obsługi Klienta oraz wszystkich komórek organizacyjnych firmy, takich jak: działy eksploatacyjne, inwestycyjne, finansowe, kadrowe, windykacyjne i inne. Wspiera i przyspiesza wydawanie decyzji oraz ekspertyz. System umożliwia bieżącą rejestrację działań przez brygady pracujące w terenie oraz prezentuje aktualny stan realizacji poszczególnych zadań i zgłoszeń klienta. Comarch EZD Ciepło posiada architekturę umożliwiającą łatwą i szybka integracje z systemami dziedzinowymi klienta. Integracja jest możliwa m.in. z systemem Comarch ERP Egeria.

 • Model sieci ciepłowniczej
 • Moduł obsługi zgłoszeń
 • Kontrola realizacji zgłoszeń
 • Raporty i formularze
 • Połączenie systemu Comarch EZD Ciepło z modelem sieci ciepłowniczej umożliwia jednoznaczne odwołanie do obiektów infrastruktury. W polach formularzy prezentowane są jednolite dane, zmniejszając tym samym ryzyko pomyłki co przyczynia się do prawidłowego wydania decyzji czy ekspertyzy przez odpowiednich pracowników.
 • Powiązanie danych z elementami infrastruktury oraz przyporządkowanie im dedykowanych słowników np. rejonów czy działających na ich terenie brygad w powiązaniu z bramką SMS umożliwia sprawne delegowanie zadań wykonywanych w terenie.
 • System można wykorzystać jako interfejs usługowy dla Biura Obsługi Klienta. Pracownicy BOK dysponują  bieżącą informacją o stanie prowadzonego zgłoszenia, dzięki czemu klient może uzyskać natychmiastową odpowiedź na dany problem. Moduł zgłoszeniowy usprawnia obsługę procesów wewnątrz firmy oraz działań prowadzonych w terenie.

 • Funkcjonalność pracy grupowej oraz możliwość przechowywania dokumentów i danych w jednym miejscu umożliwia szybkie podejmowanie decyzji czy wydawanie ekspertyz.
 • Otwarta architektura rozwiązania oraz możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu (np. współpraca z bramką SMS), umożliwia implementacje procesów z obszaru nadzoru, monitoringu, jak również obsługi technicznej i eksploatacyjnej sieci czy innych elementów infrastruktury.

 • Przykładem jest wykorzystanie systemu do  wsparcia procesu Włączeń / Wyłączeń węzłów ciepłowniczych, obsługi awarii, likwidacji usterek, czy innych działań z obszaru eksploatacji sieci. Wdrożenie systemu wspomaga pracę dyspozytora kierującego pracą brygad w podległym mu rejonie.
 • Narzędzia kontroli prowadzonych zgłoszeń w postaci zestawień umożliwiają przeprowadzenie analiz z zakresu efektywności i skuteczności prowadzonych prac np. w rozbiciu na rejony, brygady czy działy zaangażowane w obsługę zgłoszeń.

 • System rejestruje czas wykonania zadania przez poszczególne komórki organizacyjne czy pracowników oraz całkowity czas realizacji zgłoszenia. Zdefiniowanie parametrów oraz limitów czasowych na wybrane czynności w zgłoszeniu umożliwi identyfikację wąskich gardeł procesu lub miejsc jego nieefektywnego działania. Czynności, których termin został przekroczony mogą być wyróżnione, a informacja o przekroczeniu limitu może być wysłana za pośrednictwem wewnętrznego mechanizmu powiadomień pocztą elektroniczną lub SMS-em.
 • Prowadzenie obsługi zgłoszeń w systemie Comarch EZD Ciepło umożliwia przygotowanie dedykowanych raportów prezentujących dane analityczne takie jak np. procentowy udział uruchomionych węzłów w rejonie, czy czasy realizacji zadań przez brygadę i inne parametry.
 • Konfiguracja w systemie formularzy kadrowych np. wniosku urlopowego czy delegacji, umożliwia całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego tych dokumentów. Połączenie systemu Comarch Workflow z modułem kadrowym umożliwia pracownikom prostą rejestrację wniosków, przełożonym natomiast automatyzację całego procesu.

Kompleksowe wsparcie

System umożliwia definiowanie dowolnych formularzy oraz obiegów, które wyeliminują lub zmniejszą przepływ dokumentów papierowych w firmie. Przykładowe obszary zastosowania aplikacji:

 • Procesy BOK (Zgłoszenia, Zażalenia, Reklamacje, Obsługa awarii)
 • Procesy finansowe (Obieg Faktur, Obieg Zamówień)
 • Procesy kadrowe (Obieg Wniosku Urlopowego, Obieg Delegacji, Obieg Oceny Okresowej)
 • Pozostałe procesy (Negocjacje, Umowy, Zapotrzebowania, Zapotrzebowania IT, Wsparcie procedur ISO)
Kompleksowe wsparcie