W dniu 28 września konsorcjum, którego liderem jest Comarch, podpisało umowę z władzami województwa lubelskiego.

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Projektu Organizacyjno-Technicznego Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), Modernizację Infrastruktury Technicznej Biura Geodezji oraz Modernizację i Informatyzację WODGiK Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”.

Wartość umowy to ponad 7,8 mln zł brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Województwo Lubelskie wyszło naprzeciw oczekiwaniom instytucji, przedsiębiorstw i indywidualnych inwestorów, którzy w swoich działaniach wykorzystują informacje o położeniu i wzajemnych relacjach obiektów i zjawisk występujących w województwie. Dzięki budowie Systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dane przestrzenne charakteryzujące teren województwa lubelskiego będą dostępne za pomocą Internetu. W praktyce oznacza to, iż po zrealizowaniu projektu każdy, przy pomocy komputera z dostępem do Internetu, będzie mógł bezpłatnie wyszukiwać oraz przeglądać aktualne dane przestrzenne, którymi zarządzają Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne.