Comarch ERP Egeria w Agencji Badań Medycznych

System Comarch zostanie wdrożony w Agencji Badań Medycznych. Instytucja będzie korzystać ze zintegrowanego systemu Comarch ERP Egeria w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i obsługi księgowej, płacowo-kadrowej, finansowej oraz zarządczej (planistycznej).

Umowa pomiędzy Comarch Polska SA, a Agencją Badań Medycznych została podpisana 10 lipca 2023 r. Wdrożenie systemu będzie przebiegać w dwóch turach, czas trwania: I tura - 23 tyg., II tura - 43 tyg. Dodatkowo będzie świadczona usługa serwisowa przez okres 36 miesięcy. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 6,8 mln złotych.

Zgodność systemu z przepisami prawa

Comarch ERP Egeria posiada budowę modułową, która umożliwia elastyczną konfigurację procesów i przystosowanie systemu do zmian zachodzących w organizacji. System jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i stale aktualizowany. Jest to istotne w przypadku Agencji Badań Medycznych, która zapewnia rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.  

System pozwoli na standaryzację i optymalizację procesów. Bieżąca analiza danych w poszczególnych obszarach funkcjonalnych zwiększy efektywność działania jednostki oraz usprawni wykorzystanie jej zasobów. Użytkownicy i administratorzy systemu otrzymają wsparcie techniczne i konsultingowe razem z cyklem szkoleń przeprowadzonych przez firmę Comarch.

O systemie Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria jest narzędziem, które wspomaga i usprawnia zarządzanie instytucjami oraz oferuje wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora publicznego. Comarch ERP Egeria dla instytucji administracji publicznej to oprócz oprogramowania, także wiedza dotycząca specyfiki sektora, zdobyta podczas realizacji wielu projektów w jednostkach publicznych.