Comarch ERP Egeria w Narodowym Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia wybrał ofertę przygotowaną przez Comarch na realizację projektu „System wspomagania zarządzania zasobami klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem”. Umowa została podpisana 11 marca 2022 roku i zakłada wdrożenie systemu w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia kontaktu. Wartość projektu to 18,45 mln zł brutto.

Celem projektu jest usprawnienie działania instytucji w obszarze zarządzania finansami, księgowością, kadrami, płacami oraz ewidencją majątku. To wszystko dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W ramach projektu zostanie dostarczony nowoczesny system Comarch ERP Egeria. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Wdrożeniem objęte będą również Oddziały Wojewódzkie NFZ. 

Optymalizacja procesów

NFZ posiada obecnie 17 systemów informatycznych, które są od siebie odseparowane. Dane muszą być wielokrotnie wprowadzane. Powoduje to duże problemy komunikacyjne i biznesowe. Dzięki wdrożeniu systemu Comarch ERP Egeria, Centrala NFZ będzie miała możliwość bezpośredniego pozyskiwania danych z Oddziałów Wojewódzkich i zapewnienia wyższej jakości danych. Możliwe będzie tworzenie rozbudowanych i elastycznych raportów oraz analiz ad hoc. 

Dzięki centralizacji systemu, dane będą wprowadzane jednokrotnie, a to duża oszczędność czasu i szybszy dostęp do informacji. Modułowa budowa systemu umożliwi elastyczną konfigurację procesów i jego przystosowanie do zmian zachodzących w organizacji. Zwracał na to szczególną uwagę Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Egeria

System Comarch ERP Egeria czerpie pełnymi garścią z doświadczeń Comarch z innych branż jak telekomunikacja, bankowość, czy IoT. Dzięki temu zastosowana technologia jest nowoczesna, skalowalna i umożliwia migrację do nowszych wersji baz danych lub nowszej wersji systemu operacyjnego. W systemie Comarch ERP Egeria są zastosowane nowe wzorce projektowania aplikacji, takie jak Event-Driven Architecture czy Command Query Responsibility Segragation, a całość systemu oparta jest o domeny (Domain-Driven Design). Stworzony w ten sposób system z powodzeniem może być uruchamiany w oparciu o dowolną chmurę obliczeniową, jak i o infrastrukturę on-premise (Cloud Agnostic).

Całość, jak przystało na architekturę rozproszoną, wykorzystuje microservice’y oraz technologię microfrontend’u. Interfejs użytkownika wykorzystuje przeglądarkę WWW bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów na komputerze użytkownika. Było to jednym z wielu wymagań zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System spełnia standardy bezpieczeństwa i przechowywania danych i jest zgodny z przepisami polskiego prawa. Docelowo wdrażany system ERP będzie zgodny z wewnętrznymi przepisami i uwarunkowaniami obowiązującymi w NFZ. 

Dla Comarch realizacja projektu to możliwość pozyskania cennej referencji oraz rozwój nowoczesnego systemu klasy ERP w chmurze dla sektora administracji publicznej.