Comarch i Główny Urząd Miar z kolejną umową

To już kolejna umowa firmy Comarch z Głównym Urzędem Miar (GUM). Po udanej realizacji projektu Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar „ŚWITEŹ”, czas na projekt TRANS-TACHO.

21 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na zbudowanie i wdrożenie systemu informatycznego TRANS-TACHO wspierającego urząd w zdalnej obsłudze klientów w sprawach tachografów. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wartość umowy to blisko 9 mln zł brutto.

Czas realizacji projektu i wdrożenia przewidziany jest na 18 miesięcy. Po tym okresie Comarch będzie świadczył usługi utrzymaniowe i serwisowe przez kolejne 60 miesięcy.

System klasy BPMS

Rozwiązanie będzie oparte o Comarch Workflow Suite – system klasy BPMS (Business Process Management System), czyli system zarządzania procesami biznesowymi. Zostaną wdrożone e-usługi i zdalna obsługa spraw w zakresie: wykonywania zawodu technika, warsztatów i szkoleń dla techników oraz wprowadzania tachografów na rynek UE. 

Ułatwienia przyczynią się do wzrostu efektywności realizacji spraw oraz usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą tachografów. Dodatkowo nowy system informatyczny ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa transportu drogowego, dzięki wzmocnieniu systemu kontroli i nadzoru nad tachografami.

- Dla użytkownika końcowego wdrożenie systemu zapewni bezpośredni dostęp do wielu rejestrów on-line oraz skróci czas obsługi spraw. Umożliwi również realizację wiele usług drogą elektroniczną bez konieczności załatwiania  formalności za pośrednictwem poczty. Pracownicy GUM otrzymają jednolity system informatyczny i nowoczesne narzędzia, dzięki którym świadczenie usług dla klientów stanie się bardziej efektywne, a właściwy nadzór nad systemem tachografów zwiększy bezpieczeństwo transportu drogowego - podkreśla Krzysztof Sekuła, kierownik projektu po stronie wykonawcy.

System TRANS-TACHO oprócz uruchomienia wysokopoziomowych usług elektronicznych i wdrożenia elektronicznej wymiany dokumentów, podniesie jakość danych publicznych oraz ułatwi do nich dostęp. To wszystko dzięki modernizacji rejestrów publicznych i baz danych w zakresie ewidencji podmiotów i wydawanych decyzji.