Już prawie 35% przedsiębiorstw energetyki cieplnej w największych miastach korzysta z rozwiązań ComArch Utilities. Lider rynku IT, giełdowy Comarch podpisał kolejną umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w oparciu o rozwiązania ComArch Utilities (produkty Comarch Egeria i Comarch Workflow). Klientem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku.

Podpisana 17 sierpnia umowa przewiduje wdrożenie systemu do końca marca 2011 roku (część modułów już do końca 2010 r.). Obecnie w MPEC funkcjonuje wiele rozwiązań informatycznych różnych producentów. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi możliwe będzie scalenie wszystkich procesów zachodzących w firmie w jedno narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem.

Pracownicy uzyskają szybszy dostęp do dokumentów i danych, a w efekcie usprawni to obsługę naszych klientów – mówi Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji w MPEC Białystok.

Comarch obserwuje rosnące zainteresowanie spółek ciepłowniczych oprogramowaniem ułatwiającym obieg dokumentów. Kwota kontraktu z MPEC Białystok to blisko 1,5 miliona zł brutto – mówi Tomasz Nakonieczny, Dyrektor Gdańskiego Oddziału Comarch SA.

Comarch zakończył jedno z większych wdrożeń systemu ERP w polskim ciepłownictwie ostatnich lat. W Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej z sukcesem wdrożono system Comarch Egeria. Na bazie uzyskanych doświadczeń GPEC zdecydował się na wprowadzenie systemu w układzie wielofirmowym i rozszerzenie wdrożenia na spółki córki oraz spółki zależne. Umowę podpisano w czerwcu.

Wdrożenie umożliwi obniżenie kosztów administracji grupy, ujednolicenie procedur oraz procesów biznesowych, integracje danych wraz z konsolidacją wyników grupy na rzecz właściciela.

Zarówno w zakończonym projekcie w GPEC, jak i w rozpoczynającym się w MPEC Białystok, jednym z kluczowych modułów pakietu Comarch Utilities, obok bilingu i wsparcia działalności administracyjnej, jest obieg dokumentów w oparciu o produkt Comarch Workflow. Wspiera on szereg procesów – od obsługi klienta po realizacje zadań inwestycyjno-remontowych i integruje całość przedsiębiorstwa, pozwalając wyeliminować standardowy obieg papierowy.

Bogata funkcjonalność oraz oszczędności będące efektem wdrożenia powodują, iż Comarch notuje znaczące zainteresowanie modułem w branży komunalnej.