Projekt obejmuje wszystkie obszary wsparcia informatycznego. Począwszy od finansów i księgowości, przez kadry i płace, aż po billing oraz biuro obsługi klienta. Ponadto obszar obsługi technicznej będzie zintegrowany z funkcjonującym obecnie systemem GIS. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem Comarch, firmą MEGABIT, która jest odpowiedzialna za moduł Remonty i Obsługa Techniczna Sieci (ROT).
- Wdrożenie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni to kolejny kontrakt w przedsiębiorstwach wodociągowych realizowany przez Comarch. System usprawni pracę w obszarach związanych z obsługą klienta oraz, jako zintegrowane rozwiązanie ERP, pozwoli na szybszy dostęp do informacji o stanie przedsiębiorstwa – mówi Tomasz Nakonieczny, Dyrektor gdańskiego oddziału Comarch.

- Obecnie używany w PEWiK Gdynia Sp. z o.o. system, dostarczony przez firmę Kom-Pakt, w większości przypadków oceniany był jako przestarzały i nie spełniający wymogów stawianych nowoczesnym systemom tego typu – mówi Cecylia Pietraszewska, kierownik Działu Informatyki PEWiK Gdynia. Pociągało to za sobą konsekwencje w postaci częstych modyfikacji, mających na celu wyeliminowanie braku funkcjonalności lub dostosowywanie do wymogów przepisów i innych wymagań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Równocześnie wykorzystywane w nim rozwiązania technologiczno-informatyczne nie spełniały wymogów stawianych obecnie rozwiązaniom IT. Współpraca z firmą Kom-Pakt rozpoczęta została wiele lat temu. W 2003 r. nastąpiła rozbudowa systemu o kolejne moduły oraz jeden nowy moduł, związany z obiegiem dokumentów. Decyzja o zmianie systemu podjęta została na początku 2007 r. Od tego czasu rozpoczął się proces wyboru dostawcy oraz przede wszystkim określenie wymagań, warunków technicznych i funkcjonalnych, które zostały postawione przed nowym systemem, opartych na oczekiwaniach poszczególnych komórek organizacyjnych  PEWiK Gdynia Sp. z o.o. Po fazie negocjacji z zaproszonymi do nich uczestnikami, uwzględnieniu cen oraz stopnia spełniania określonych warunków technicznych, wyłoniony został zwycięzca, a zarazem firma, która przeprowadzi wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego w PEWiK Gdynia Sp. z o.o., tj. Comarch. Po wdrożeniu spodziewana jest poprawa w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, a współpraca z firmą, której system ERP działa m.in. w Gdańskim PEC, OPEC Gdynia, Elbląskim PEC, PEC Malbork oraz Sydkraft EC Słupsk, daje gwarancję na końcowy sukces.