Już za kilka miesięcy ruszy w Krakowie usługa systemu informacji parkingowej bazująca na rozwiązaniu Comarch Smart Parking. W pierwszym etapie rozwiązanie będzie monitorować cztery ulice w ścisłym centrum miasta i przekazywać na bieżąco informacje o wolnych miejscach postojowych za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne oraz przy użyciu tablic informacyjnych zlokalizowanych przy ulicach objętych systemem.

Początkowo projekt obejmie monitoring miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) znajdujących się w ścisłym centrum miasta, tj. przy ulicach: Szlak, Warszawska, Ogrodowa i pl. Matejki (część stanowiącą przedłużenie ul. Warszawskiej). Informacja o wolnych miejscach docelowo obejmie całość strefy SPP, a także będzie przekazywana z innych miejskich parkingów np. parkingu koło Korony (parking Stare Podgórze) oraz parkingu podziemnego przy gmachu głównym Muzeum Narodowego. W przyszłości do systemu informacji będą mogły zostać włączone pozostałe parkingi miejskie oraz planowane parkingi Park&Ride, a także parkingi pozostałych operatorów w mieście. Zleceniodawcą projektu jest Miejska Infrastruktura w Krakowie.

Projekt zakłada montaż 284 bezprzewodowych czujników, dwóch tablic informacyjnych oraz udostępnienie aplikacji mobilnych na platformy Android, iOS, Windows Phone. System będzie zbierać informacje o dostępności miejsc przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, wskazując kierowcom w czasie rzeczywistym liczbę wolnych miejsc parkingowych. Rozwiązanie uzupełnia platforma zarządczo-analityczna, dzięki której monitorowane będzie  działanie infrastruktury tworzącej system. Możliwe będzie również pozyskanie danych analitycznych w postaci raportów i zestawień prezentujących kluczowe wskaźniki i statystyki dotyczące obłożenia miejsc parkingowych. Ułatwi to Miejskiej Infrastrukturze podejmowanie decyzji odnośnie polityki parkingowej miasta.

- Miasta coraz częściej wykorzystują rozwiązania z zakresu smart city, które poprawiają jakość życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo. Dzięki rozwiązaniu Comarch Smart Parking skróci się czas poszukiwania wolnego miejsca parkingowego, co wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w okolicy. – podkreśla Barbara Waszkiewicz, dyrektor handlowy w Comarch. - Krakowski system to nasz kolejny projekt w Polsce na budowę i wdrożenie rozwiązania IT, które monitoruje ilość wolnych miejsc parkingowych w mieście. Kilka tygodni temu zostało przez nas uruchomione podobne rozwiązanie w Warszawie. Fakt, że dwa największe miasta w Polsce zdecydowały się na system Comarch świadczy, że spełnia on oczekiwania władz samorządowych, a docelowo, również mieszkańców miast, ponieważ łatwiejsze znalezienie miejsca parkingowego to wygoda dla kierowców i szansa na redukcję emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochody.

- Comarch od dłuższego czasu intensywnie rozwija swoje rozwiązanie oferując system obejmujący różne metody detekcji zajętości miejsc parkingowych. Krakowska instalacja bazuje na sensorach, niemniej platforma Comarch Smart Parking umożliwia włączenie rozwiązań opartych także o inne metody detekcji np. z wykorzystaniem kamer i inteligentnych analityk wideo. Łączymy te dwie metody rozpoznawania wolnych miejsc postojowych dostosowując system do specyficznych oczekiwań naszych klientów. Z dużą nadzieją patrzymy na rozwiązanie bazujące na analitykach wideo, które poza samą detekcją wolnych miejsc daje szansę na zwiększenie świadomości parkujących i stosowanie się do obowiązujących przepisów (detekcja samochodów pozostawionych w zabronionych miejscach, blokujących torowiska tramwajowe, pozostawionych na chodnikach, trawnikach czy ścieżkach rowerowych) oraz poprawę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, co nabiera w obecnych czasach coraz większego znaczenia. Rozwiązanie jest innowacyjne i spotyka się z rosnącym zainteresowaniem na rynku polskim i zagranicznym. Oprogramowanie jest stale rozwijane i mamy nadzieję, że coraz więcej kierowców będzie korzystać z niego na co dzień – dodaje Wojciech Dec, Product Manager, Comarch Smart City.