Comarch podpisał w dniu 11 maja 2009 umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług serwisu bieżącego i dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych, o wartości 1.507.902 zł brutto.

Jest to pierwszy kontrakt Comarch dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedmiotem umowy jest utrzymanie oraz rozbudowa funkcjonującego w centrali NFZ systemu służącego wsparciu rozliczeń kosztów leczenia pacjentów za granicą pomiędzy NFZ a odpowiadającymi mu instytucjami w Unii Europejskiej. System zostanie rozbudowany między innymi o moduł generowania raportów, moduły służące do generowania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych, monitorowania rozliczeń oraz interfejsy do innych systemów NFZ.

- Przejęcie utrzymania i rozszerzenie już istniejącego systemu zbudowanego i dotychczas utrzymywanego przez innego wykonawcę nie jest zadaniem prostym. Negocjacje były długotrwałe, istniała konieczność wyjaśnienia bardzo wielu technicznych aspektów funkcjonowania i rozbudowy systemu, w taki sposób, aby realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń – mówi Dariusz Durałek, Wicedyrektor Sektora Administracja Publiczna, Utilities i Samorządy w Comarch.