Comarch podpisał umowę z Opolem na dostarczenie aplikacji Opole+

Comarch wyposaży miasto Opole w aplikację mobilną oraz internetową Opole+, umożliwiając jego mieszkańcom realizację e-usług w zakresie e-płatności za usługi publiczne oraz weryfikacji tożsamości użytkownika. System umożliwi obywatelom m.in. zakup biletów wstępu lub komunikacji miejskiej z poziomu aplikacji i zwiększy dostępność usług miejskich. 

Założenia projektu


Umowa na dostarczenie systemu Opole+ została podpisana 24 listopada 2021 roku między miastem Opole, a konsorcjum firm: Comarch Polska S.A. oraz Solid Solutions Sp. z o.o. Kontrakt zakłada wdrożenie aplikacji w ciągu 8 miesięcy. Celem wdrożenia aplikacji jest budowa kompleksowej, otwartej platformy mobilnej, umożliwiającej dostęp do usług elektronicznych. Wartość projektu to 4 743 958,42 zł brutto, w tym około 40% stanowi kwota za infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie standardowe.

E-usługi na wyciągnięcie ręki

Platforma Opole+ umożliwi mieszkańcom między innymi:

  • uiszczenie opłaty parkingowej w miejskiej strefie parkowania;
  • zakup biletu komunikacji miejskiej;
  • zakup biletu do miejsc kultury, sportu i rekreacji, takich jak: Ogród Zoologiczny w Opolu, lodowisko Toropol, kryte pływalnie ,,Wodna Nuta i Akwarium”, basen letni ,,Błękitna Fala”, czy wieża Piastowska;
  • wypożyczenie książki za pomocą elektronicznej karty bibliotecznej;
  • korzystanie z karty Opolska rodzina i Opolski senior w formie elektronicznej;

Aby ułatwić obywatelom wyszukiwanie usług, system będzie "podpowiadał" użytkownikowi ofertę w kontekście jego lokalizacji. Platforma Opole+ ma zatem realizować zadania karty miejskiej, która będzie jednak dostępna przez przeglądarkę internetową oraz dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych. Rozwiązanie to zwiększy dostępność i jakość usług miejskich oraz stopień wykorzystania oferty miasta Opola.