Comarch podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Krakowska spółka zaprojektuje, wykonana, zainstaluje, uruchomi i wdroży System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w resorcie. Wartość brutto umowy wynosi ponad 15 mln PLN.

System który zostanie wdrożony w MSZ stanowi duże wyzwanie zarówno dla Comarch, jak i dla ministerstwa.. W ramach projektu mają być wspierane elektronicznie wszystkie procesy działające w tak dużej organizacji, jaką jest ministerstwo i podległe mu placówki dyplomatyczne na całym świecie - mówi Błażej Chodarcewicz dyrektor Bussines Unit sektora APUS.


Dostarczane rozwiązanie jest oparte na systemie obiegu dokumentów - Comarch Workflow. Aplikacja będzie odpowiedzialna za elektroniczną obsługę dokumentów i kontrolę przebiegu procesów obiegu. Comarch Workflow będzie współpracował z systemem kontroli wydruku oraz urządzeniami firmy Xerox.

Więcej o systemie Comarch Workflow:
http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow