13 maja w Hotelu Crocus w Zakopanem odbyła się konferencja otwierająca projekt Opracowania systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko - słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej.

Comarch jest podmiotem zarządzającym projektem i wspiera Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem projektu PLUSK.W konferencji, wzięło udział ponad 100 przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji zaproszonych do współpracy w projekcie przez RZGW. Prezentacje wygłosili m.in przedstawiciele RZGW, reprezentanci słowackiego partnera projektu - Słowackiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej PP Żylina oraz specjaliści Comarch.

Prezentacje w trakcie konferencji poświecone były tematyce dotyczącej systemu PLUSK - jego strukturze, funkcjonowaniu oraz aspektom prawnym. W drugiej części spotkania zaprezentowano rozwiązania informatyczne wykorzystywane przez RZGW Kraków oraz prezentację Wirtualnego Biura Obsługi Inwestora - nowego rozwiązania przygotowanego przez Comarch dla administracji publicznej.

Organizacja konferencji jest jednym z zadań wynikających z umowy podpisanej z RZGW na realizację projektu Koordynacja i zarządzanie projektem oraz promocja projektu pn. – Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej - realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 o wartości blisko 600.000 zł. Projekt realizowany będzie przez okres 17 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. 30 marca 2010 r.).

Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem www.plusk.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.