Comarch wyposaży mazowieckie samorządy w narzędzia informatyczne do zarządzania procesami kadrowymi

Około 200 gmin i powiatów z województwa mazowieckiego otrzyma informatyczne systemy kadrowo-płacowe do obsługi spraw pracowniczych. Jednym z nich będzie Portal Pracowniczy Comarch, który pozwoli usprawnić prace działów HR w organizacjach oraz wprowadzi samoobsługę wielu czynności związanych z aktualizacją danych pracowników oraz organizacją ich pracy. Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Umowa miedzy Comarch a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana w sierpniu 2021 roku. Zakończenie prac wdrożeniowych i uruchomienie systemów zaplanowane jest do końca listopada 2022 roku.

Cyfryzacja procesów kadrowych

Przedmiotem realizacji zamówienia jest implementacja rozwiązania spójnego dla całego województwa w zakresie obsługi pracowniczej jednostek samorządu terytorialnego.

- Projekt doskonale wpisuje się w strategię, która ma na celu wyposażenie urzędów gmin, miast i starostw powiatowych w systemy dziedzinowe do obsługi kadr – mówi Mariusz Cichal, Product Manager w Comarch.

Projekt zakłada przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, wdrożenie oraz udzielenie wsparcia technicznego w zakresie m.in. Portalu Pracowniczego Comarch w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i w około 200 samorządach. Wartość łączna zamówienia wynosi 8 279 591,25 zł brutto.

- Zawarta umowa jest kolejnym w ostatnich latach dowodem współpracy z Województwem Mazowieckim  w obszarze cyfryzacji. Cieszymy się, że tym razem możemy zwiększyć efektywność procesów obsługi pracowniczej. Wierzymy, że to kolejny krok na drodze do kompleksowego wdrożenia e-administracji nie tylko w zakresie komunikacji elektronicznej obywateli z administracją publiczną, ale także budowy i rozwoju wewnętrznych procesów back-office, wspierających pracę administracji – mówi Robert Mościcki, Dyrektor Centrum Sprzedaży w Comarch. 

Portal Pracowniczy Comarch pozwoli pracownikom urzędów załatwiać swoje sprawy administracyjne, bez osobistego kontaktu z działem HR. Dzięki systemowi będą mogli między innymi: uzyskać dostęp do danych osobowych i o zatrudnieniu, ważnych dokumentów, np.: PIT czy pasek płacowy, ale także wypełnić wniosek o urlop czy rozliczyć delegację. Rozwiązanie to nie tylko usprawni komunikację wewnętrzną podczas pracy zdalnej, ale także pozwoli kadrom skupić się na priorytetowych zadaniach. 

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji na temat Portalu Pracowniczego Comarch znajdziesz na stronie: Comarch Portal Pracowniczy