Comarch z nową umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Comarch z nową umową na utrzymanie i rozwój systemu dla ARiMR


Comarch na początku grudnia podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejną już umowę na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych z grupy OFSA - Oprogramowanie Funduszy Strukturalnych Agencji. Dotyczy ona w szczególności rozwoju systemu OFSA-PROW wspierającego realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego składane jest tysiące wniosków i rozdysponowywane miliardy euro. Rozwój systemu jest podyktowany wymogami legislacyjnymi, procedurami i potrzebami kreowanymi na rzecz licznych działań pomocowych dla wielu gałęzi rolnictwa.

Nowa umowa na ponad 2 lata

Umowa zawarta na 27 miesięcy objęta jest bardzo precyzyjnym i wymagającym procesem w zakresie wytwórczym oraz licznymi wymaganiami określającymi poziomy wydajności i dostępności rozbudowywanych aplikacji. Do szacowania wielkości zmian służy metoda Punktów Funkcyjnych IFPUG, która umożliwia precyzyjne wartościowanie wprowadzanych w systemie modyfikacji z jednoczesnym ustaleniem czasu jaki potrzebny jest na wprowadzenie danej zmiany. 

Koordynator projektu ze strony Comarch, Tomasz Chmielnicki podkreślił, że położono duży nacisk na jakość i sprawność wdrażanego systemu, czego wynikiem jest znikoma liczba zgłaszanych przez użytkowników błędów i wysoka niezawodność rozwiązania.