Comarch podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na utrzymanie infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej agencji. Wartość kontraktu, który będzie realizowany od czerwca 2012 do końca 2014 roku wynosi około 28 mln złotych brutto. W ramach umowy Comarch zapewni ciągłość działania platformy sprzętowej i stabilne działanie całości infrastruktury sieciowej agencji. Zadba również o bezpieczeństwo przetwarzanych we wszystkich systemach danych.

Zapewnienie nieprzerwanego działania ARiMR jest kluczowe dla efektywnego przepływu środków finansowych pochodzących z budżetu UE oraz budżetu krajowego. Finanse te umożliwiają polskim rolnikom utrzymanie konkurencyjności produkcji w odniesieniu do producentów zagranicznych.

Comarch ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu działania rolnych agencji płatniczych. Od początku funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej wspiera działania Agencji Rynku Rolnego.

- Posiadamy również doświadczenie w zapewnieniu nieprzerwanego działania skomplikowanych infrastruktur kluczowych dla działania państwa instytucji centralnych. Utrzymanie ciągłości działania platformy sprzętowo-sieciowej ARiMR będzie szczególnym przedsięwzięciem ze względu na skalę zarządzanej infrastruktury oraz znaczenie Agencji dla efektywności działania polskiego rynku rolnego. Podejmujemy się tego działania z pełnym przekonaniem co do naszych kompetencji i doświadczenia – mówi Paweł Prokop, wiceprezes zarządu Comarch i dyrektor sektora administracja publiczna, utilities i samorządy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykonawcą polityki rolnej. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne oraz podmioty z sektora rybackiego. Struktura geograficzna ARiMR obejmuje Centralę Agencji zlokalizowaną w Warszawie, 16 ośrodków regionalnych w miastach wojewódzkich oraz 314 ośrodków powiatowych. Podpisana przez Comarch umowa obejmuje swoim zakresem opiekę nad wszystkimi oddziałami ARiMR, a tym samym będzie realizowana na obszarze wszystkich powiatów kraju.

Sektor administracja publiczna, utilities i samorządy Comarch od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu sprawdzonych rozwiązań dla instytucji administracji publicznej i samorządowej, uczelni wyższych, służby zdrowia, jak również dla przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży utilities.

Wśród klientów sektora są m.in.:  Agencja Rynku Rolnego, Enion – Tauron, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Statystyczny, Karpacka Spółka Gazownictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Bank Polski, Najwyższa Izba Kontroli, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, Śląski Urząd Wojewódzki, uczelnie wyższe.

Więcej informacji www.comarch.pl/administracja-publiczna >>