26 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy firmą Comarch SA, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego w ramach projektu TERYT 2.

Wartość umowy szacowana jest na ponad 2,6 mln zł. Projekt TERYT 2 otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013, w ramach projektu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Termin realizacji zamówienia mija 30 czerwca 2012 r.

Celem projektu TERYT 2 jest udostępnienie za pomocą Internetu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Zintegrowane informacje pochodzące z wielu rejestrów publicznych zostaną wzbogacone o zasięg przestrzenny i lokalizację adresową - dodatkowo zostanie opracowana oraz udostępniona aplikacja komputerowa umożliwiająca prowadzenie w systemie teleinformatycznym ewidencji miejscowości, ulic oraz adresów.

Rezultaty projektu TERYT 2 będą dostępne za pośrednictwem www.geoportal.gov.pl oraz innych systemów administracji publicznej.