Comarch SA i iFIN24 spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch wdroży w LOTOS Asfalt system do obsługi faktur elektronicznych.Uruchomiona w LOTOS Asfalt Platforma iFIN24 obsługuje procesy związane z przebiegiem wystawiania e-faktur:
  • podpisywanie e-faktur (bezpiecznym podpisem elektronicznym) oraz znakowanie czasem
  • udostępnianie e-faktur klientom LOTOS Asfalt na portalu Platformy iFIN24
  • dystrybucje powiadomień mailowych do klientów LOTOS Asfalt
- Wdrożenie w LOTOS Asfalt pokazuje jak elastycznym rozwiązaniem jest platforma iFIN24. Wymiana faktur za pośrednictwem portalu to usługa atrakcyjna zarówno dla małych, średnich jak i masowych dostawców - mówi Wawrzyniec Sosnowski wiceprezes iFIN24 SA.Platforma iFIN24 umożliwia LOTOS Asfalt dystrybucję e-faktur zarówno do polskich jak i zagranicznych klientów spółki. Wdrożenie e-faktury to nie tylko usprawnienie procesów biznesowych, ale także znaczne oszczędności związane z procesem wystawiania i dystrybuowania faktur.- To już trzecia spółka z grupy kapitałowej LOTOS korzystająca z rozwiązań obsługi e-dokumentów świadczonych przez Comarch - mówi Tomasz Nakonieczny dyrektor gdańskiego oddziału firmy Comarch. Poza LOTOS Asfalt elektroniczna faktura została wdrożona w LOTOS Paliwach oraz LOTOS Oil. W  najbliższym czasie liczymy na podpisanie dalszych tego typu kontraktów z  kolejnymi klientami, z którymi prowadzimy obecnie zaawansowane negocjacje.