29 czerwca 2011 r. konsorcjum firm, którego liderem jest Comarch SA podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Zamówienie dotyczy dostawy oprogramowania do Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej.

Wartość umowy szacowana jest na 4,8 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zamówienie składa się z dwóch etapów:

  • pierwszy etap dotyczący dostawy platformy e-learningowej dla 100 tys. użytkowników,
  • drugi etap, w ramach którego realizowana jest dostawa systemu rejestracji ocen i obecności uczniów dla 2300 oddziałów szkolnych

Celem projektu jest wsparcie działań szkoły zmierzających do rozwoju nowoczesnych technologii. Dzięki platformie edukacyjnej Frontier oraz wykorzystaniu urządzeń do systemu rejestracji ocen będzie możliwe efektywne wspieranie nauki i nauczania na Dolnym Śląsku. Platforma będzie miejscem wymiany doświadczeń. Utworzenie elektronicznych środowisk nauczania umożliwi pełny dostęp do ich zasobów edukacyjnych.

Na Dolnym Śląsku zostanie utworzona sieć szkół, w których będą wdrażane rozwiązania technologii informacyjnej. Rozwiązania te będą służyć nauczycielom i uczniom w poszerzaniu wiedzy przedmiotowej. Szkoły mogą stać się ośrodkami rozwoju i doskonalenia nowoczesnych technologii w edukacji na danym terenie.