Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym ewidencjonuje majątek przedsiębiorstwa, pozwala dokonywać złożonych analiz przestrzennych majątku, wizualizuje go na mapie GIS. Posiada także funkcjonalne repozytorium dokumentów oraz kompleksowy moduł zarządzania pracami związanymi z siecią. Rozwiązanie to pozwala zachować skomplikowaną hierarchię obiektów oraz wskazać wzajemne zależności pomiędzy nimi. Jest to specjalistyczne narzędzie dedykowane dla przedsiębiorstw sieciowych.

- Podpisanie tej umowy jest potwierdzeniem silnego zaangażowania Comarch na rynku Utilities (spółki energetyczne, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe). System, który zostanie dostarczony przez nasze konsorcjum, będzie w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa obsługiwał większość procesów biznesowych związanych z majątkiem sieciowym oraz jego eksploatacją, pozwoli znacząco zwiększyć efektywność pracy oraz obniżyć koszty utrzymania majątku – mówi Grzegorz Niedospał, Dyrektor Generalny Sektora Użyteczności Publicznej. – Wraz z naszym konsorcjantem jesteśmy w stanie zaoferować komplementarny i konkurencyjny w skali Polski System Zarządzania Przedsiębiorstwem Sieciowym.

- Wybór naszego rozwiązania przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa jest dla nas potwierdzeniem słuszności obranego kierunku rozwoju firmy Megabit – mówi Maciej Szlompek, Prezes Zarządu Megabit Sp. z o.o. – Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych pozwala na tworzenie elastycznych systemów zarządzania majątkiem, a dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży sieciowej oraz fachowemu zespołowi jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające najbardziej skomplikowane wymagania zamawiającego.