Kompleksowy projekt modelowania matematycznego dla systemu kanalizacyjnego znalazły się w finale tegorocznej edycji „Najciekawszych z najlepszych wdrożeń IT w przemyśle” organizowanego przez miesięcznik Nowy Przemysł. Wdrożenie wykonał Comarch dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

W finale znalazło się również wdrożenie Document Management System realizowane dla Rohlig SUUS Logistics. Zwycięzców poznamy podczas gali 25 stycznia.

MPWiK w Warszawie zrealizowało kompleksowy projekt modelowania matematycznego dla systemu kanalizacyjnego. W jego ramach wykonano rozszerzenie eksploatowanego systemu zarządzania majątkiem sieciowym o aplikację modelowania matematycznego, przestrzenną bazę danych i specjalizowana aplikację GIS oraz zrealizowano dostawę i instalację niezbędnych urządzeń pomiarowych w sieci kanalizacyjnej. Dzięki wdrożonemu projektowi udało się uzyskać wskazania dla kierunków dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej uwzględniające rzeczywiste potrzeby stołecznej aglomeracji. W pierwszym kroku przygotowano przestrzenną bazę danych oraz zainstalowano punkty pomiarów w sieci kanalizacyjnej oraz punkty pomiaru opadów. Następnie wdrożono specjalizowaną aplikację GIS zapewniającą zarówno wykonywanie symulacji pracy sieci jak i dostęp do danych modelu poprzez przeglądarkę internetową. Na końcu dostarczono moduły symulacyjne, zbudowano i skalibrowano model oraz wykonano analizy pracy sieci. Symulacja opadów o różnej intensywności wskazała m.in. miejsca podtopień czy wystąpienie zrzutu ścieków przez przelewy burzowe. Wykonane analizy jednoznacznie wskazały sposoby ograniczenia problemów eksploatacyjnych w systemie kanalizacji ogólnospławnej W efekcie uzyskano prawidłowe wytyczne dla budowy kluczowego dla Warszawy kolektora. Pionierskim aspektem projektu było zgromadzenie i udostępnienie kompletu zweryfikowanych danych z ponad 500 km kolektorów sieci i danych zlewni cząstkowych w jednej geobazie, uruchomienie rozległej sieci punktów pomiaru przepływów, napełnień i opadów oraz uzyskanie prawidłowo skalibrowanego modelu.

Przedsięwzięcie w ciągu 37 miesięcy przeprowadził Comarch SA, jako lider konsorcjum przy współpracy spółki Megabit to Sp.zo.o. i Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH.

O rozwiązaniach Comarch dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej tutaj.