Ponad trzy tysiące dwieście złożonych wniosków o Profil Zaufany i blisko dwa tysiące potwierdzonych profili - tylu Polaków postanowiło skorzystać z możliwości załatwiania spraw administracyjnych drogą elektroniczną w ciągu niecałych dwóch dni.

Od momentu uruchomienia Profilu Zaufanego, 9 czerwca br., na platformie ePUAP zarejestrowano 3250 złożonych wniosków o Profil Zaufany oraz potwierdzono 1830 profili. Profil Zaufany to nowa funkcja elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dzięki której można załatwiać sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, wniosków) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Aby uzyskać bezpłatny Profil Zaufany wystarczy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie złożyć wniosek o profil zaufany i potwierdzić dane osobowe. Dla osób nieposiadających podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym wiąże się to z jednorazową wizytą w wybranej jednostce, będącej punktem potwierdzeń profilu zaufanego (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty). Właściciele podpisów elektronicznych mogą potwierdzić profil samodzielnie i bez wizyty w urzędzie - za pomocą certyfikatu zawartego w elektronicznym podpisie.