Oprogramowanie Comarch zostanie zastosowane do obsługi Zamku Królewskiego na Wawelu. Muzeum będzie korzystać ze zintegrowanego systemu Comarch ERP Egeria w obszarach finansów i księgowości, kadr i płac, oraz polityki magazynowej. Comarch opracuje także dedykowane rozwiązanie do obsługi ruchu turystycznego. Firma dostarczy również  infrastrukturę techniczną.

Comarch przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników muzeum z zakresu obsługi systemu, a  użytkownicy otrzymają profesjonalne wsparcie techniczne i konsultingowe. System zostanie uruchomiony do końca 2018 roku, całkowita wartość projektu wyniesie 4,8 mln złotych.

- W Zamku Królewskim na Wawelu wprowadziliśmy kompleksową obsługę komputerową jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie system ten wymaga wymiany, w związku z rosnącym stopniem różnorodności i komplikacji zadań. Oprócz standardowego oprogramowania pozwalającego na zarządzanie finansami, płacami, zaopatrzeniem itd. bardzo ważnym elementem systemu jest obsługa ruchu turystycznego. W związku z tym, w drodze przetargu wyłoniona została firma Comarch, która opracuje i wdroży zintegrowany system informatyczny – mówi prof. dr hab. Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

- To dla nas duże wyróżnienie, że Zamek Królewski na Wawelu zdecydował się na wdrożenie naszego rozwiązania, które będzie wspierać procesy związane z działaniem instytucji i obsługę ruchu turystycznego. Zastosowanie nowoczesnych technologii Comarch na Zamku Królewskim na Wawelu symbolizującym chlubne dzieje historii Polski to najlepszy przykład jak w Krakowie harmonijnie przeszłość łączy się z przyszłością – mówi prof. Janusz Filipiak, właściciel i prezes Zarządu Comarch.

Specyfika zadań spełnianych przez Zamek Królewski na Wawelu wymaga rozwiązania ściśle dopasowanego do potrzeb instytucji oraz różnorodności usług, które świadczy. Dedykowane rozwiązanie Comarch do obsługi ruchu turystycznego będzie wspierać m.in. procesy związane z rezerwacją biletów wstępu do muzeum, usług przewodnickich oraz rezerwacji lekcji muzealnych i innych zajęć  organizowanych przez muzeum.

- Zamek Królewski na Wawelu jest odwiedzany corocznie przez ponad milion osób z całego świata, a nasza oferta jest bardzo zróżnicowana. Odwiedzający mogą wybrać różne wystawy, a system musi wskazać dostępny w danym dniu czas wejścia na ekspozycję. Nasz dotychczasowy jeszcze radzi sobie z podstawowymi zadaniami, ale wymagania są coraz większe. Mamy nadzieję, że problemy te znikną po zastosowaniu nowego rozwiązania, które usprawni codzienną pracę i  poprawi jakość obsługi ruchu turystycznego – dodaje prof. Jan Ostrowski.
System zintegruje również współpracę muzeum z firmami zewnętrznymi, które świadczą usługi turystyczne.